Moss Havn Logo
Fra Moss Havn til butikkhyllene

Hvert år ankommer tusenvis av containere til Moss Havn som inneholder alt fra hagemøbler til sykler og matvarer. Her er historiene om transport på sjø, noen av kundene våre og produktene deres som havner i alt fra hager til middagsbord over hele landet.

Promoterer sjøveien

Shortsea Promotion Centre er et samarbeids­prosjekt mellom norske myndigheter og private aktører med målsetting om å gjøre sjøveien til en større del av den intermodale verdikjeden.Europris hadde vokst ut av det gamle lageret i Fredrikstad og behovet var stort for et nytt lagerbygg med nærhet til havn og E6. Tomten fant de i Moss.

Les mer…

ASKO Maritime sjødroneterminal

Dåpen av «Marit» og «Therese», ASKO Maritime sine sjødroner markerte overgangen fra flere år med planlegging og oppbygging til starten på drift av en helelektrisk autonom transport over Oslofjorden. Nullutslippsfartøyene, går nå i skytteltrafikk mellom Horten og Moss Havn, erstatter 1 million veikilometer og reduserer klimagassavtrykket til Asko med 5000 tonn CO2 i året.

Les mer…

JAS sin nye transport- og 3PL-hub på Vannem

JAS Worldwide i Moss har som sin hovedoppgave å drive med transport og logistikk til og fra havner over hele verden. Greenport services på sin side opererer containerterminalen på Moss havn. Det nye lageret på Vannem effektiviserer denne driften og sørger for at utallige produkter når butikkhyllene og forbrukere over hele landet.

Les mer…

Europris sitt sentrallager

Europris hadde vokst ut av det gamle lageret i Fredrikstad og behovet var stort for et nytt lagerbygg med nærhet til havn og E6. Tomten fant de i Moss. Bygget var det største i norgeshistorien som var bygget i en omgang. Allerede i 2022 fortsatte utbyggingen med enda en seksjon.

Les mer…

JAS sin nye transport- og 3PL-hub på Vannem

JAS Worldwide i Moss har som sin hovedoppgave å drive med transport og logistikk til og fra havner over hele verden. Greenport services på sin side opererer containerterminalen på Moss havn. Det nye lageret på Vannem effektiviserer denne driften og sørger for at utallige produkter når butikkhyllene og forbrukere over hele landet.

Les mer…

JAS sin nye transport- og 3PL-hub på Vannem

JAS Worldwide i Moss har som sin hovedoppgave å drive med transport og logistikk til og fra havner over hele verden. Greenport services på sin side opererer containerterminalen på Moss havn. Det nye lageret på Vannem effektiviserer denne driften og sørger for at utallige produkter når butikkhyllene og forbrukere over hele landet.

Les mer…

Gjennomgang av året 2022 med Styreleder Fred Jørgen Evensen

Last ned årsrapport for 2022

Her kan du laste ned vår årsrapport for 2022 med blant annet årsregnskap, styrets årsberetning og uavhengig revisors beretning.

Last ned