Free cookie consent management tool by TermsFeed

Fra Moss havn til butikkhyllene: ColliCare Logistics

Fra Moss havn til butikkhyllene: ColliCare Logistics
ColliCare Logistics er en logistikkbedrift med hovedkvarter i Vestby og ti avdelinger i Norge. Siden starten i 2007 er de nå etablert med avdelinger i 14 land i Europa og Asia med mer enn 600 ansatte og en omsetning på 2,2 mrd i året. De har også startet sitt eget rederi – Viasea.


Knut Sollund er CEO i ColliCare og er av av gründerne som var med og startet selskapet i 2007. Sollund har tidligere erfaringer innenfor bransjen og har historie fra tradisjonsrike bedrifter som den gang holdt til i Moss havn. ColliCare har i alle årene siden oppstarten hatt sin hovedbase i Mosseregionen og herfra har de vokst til å bli selskap med avdelinger i hele verden. 

Knut Sollund, CEO i ColliCare Logistics

Mosseregionen har nærmest «naturgitte fordeler» knyttet til transport og logistikk. Store arealer med kort og enkel tilgang til vei og havn er viktige faktorer. Sollund forteller at 

Vi har en velfungerende havn som er ekstremt effektivt og nærhet til den største innfartsåren til Norge som er E6. Hvert døgn passerer 2500 trailere i nordgående retning på E6 og det er spådd at det kommer til å dobles innen 2040, så for en logistikkbedrift er dette en perfekt beliggenhet.

En smidig havn

ColliCare kjøper tjenestene av rederiene som anløper Moss havn, og som medeier i rederiet Viasea ser de at smidigheten og effektiviteten gjør havna både rask og kostnadseffektiv.

Sett opp mot konkurrerende havner er Moss havn i særklasse. Det er viktig for oss som transportør å ha raske operasjoner i havnene, noe som også omfatter et ryddig byråkrati og administrasjon, forteller Knut Sollund.

ColliCare Logistics benytter havner i hele verden, og spesielt det siste året har det vært, til tider, svært utfordrende i de forskjellige havnene verden rundt. I Asia har man hatt enorme utfordringer med logistikken rundt de store havnene. Problemene forplanter inn i det Europeiske markedet og sjåførene til ColliCare, i både England og på kontinentet, kan oppleve å stå timevis i kø hver eneste dag for å hente og levere gods.
Dette er problemer som vi ikke opplever her i Mosseregionen og i Moss havn. At levering og henting går raskt og smertefritt betyr mye for lønnsomheten og ikke minst for miljøet med minimal tomgangskjøring,
presiserer Sollund.

Moss Havn har en smidig innseiling fra Oslofjorden.

Klokketro på sjøveien

ColliCare Logistics er en stor tilhenger av sjøtransport og har klokketro på at sjøveien er det beste alternativet for oss som bor her i Norge. Det er også derfor de har investert mye gjennom blant annet opprettelse av et eget rederi, Viasea. 

-Vi ser er en enorm mangel på sjåfører til internasjonal trailertransport. Det mangler hundretusenvis av sjåfører. En gjennomsnittsalder på sjåfører i Europa er 58 år og vi får rett og slett ikke tak i sjåfører. Dette fremtvinger og gir store fordeler til bane og sjø forteller Sollund.

Som plomma i egget

Sollund mener Moss havn sin beliggenhet er som plomma i egget. Sett bort fra riksvei 19 mellom havn og E6 så er infrastrukturen rundt Moss blant landets beste. Med de store innfartsveiene som Oslofjorden og E6 så er det ikke andre steder med like god tilgjengelighet Det er høy byggeaktivitet og utvikling av logistikkeiendommer, spesielt i Vestby og vi ser at om Moss kommune setter av plass til næringseiendom er det enormt potensiale for videre utvikling.

Enormt potensiale

Sollund håper, og regner med, at Moss Havn fortsetter utviklingen med å forbedre tjenestene og utvide kapasiteten. Havnen har en utfordring i dag med å betjene flere skip samtidig. Rederiene har ikke råd til å ha skipene liggende i kø i havnene, så det er viktig å få mer kapasitet. Løsningen med innlandshavnen er også en klok avgjørelse som tar trykket unna havneområdet og fordeler transporten gjennom hele døgnet.

ColliCare Logistics har avdelinger i 14 land i både Europa og Asia

Sjøveien og havnene er viktig for miljøet

Transportbransjen har stort sett alltid hatt et betydelig fotavtrykk når det gjelder utslipp, og sett fra kundene sin side mener Sollund at det er stort trykk på å levere miljøvennlige tjenester. Det forplanter seg i hele verdikjeden fra skipene, havnene og til bilene som skal transportere varene, og det er klart at dette favoriserer Moss havn som har en nærhet til kundene sine. Det betyr mye, og ikke minst at vi i fremtiden har mulighet for å trekke containerne ut med el-lastebiler.

Jeg kan ikke få understreket nok hvor stort fokus det er på å skape miljøvennlige løsninger og det er flott at Moss havn går i bresjen for å redusere sitt avtrykk og for at de tilrettelegger og tilgjengeliggjør tjenester for oss som brukere og kunder avslutter Sollund.