Free cookie consent management tool by TermsFeed

Innlandshavna ved Moss Havn: – Suksess fra første container

Innlandshavna ved Moss Havn: – Suksess fra første container

Havnesjef ved Moss Havn, Øystein Høsteland Sundby, beskriver innlandshavna som en vinn-vinn-situasjon. 

I 2018 åpnet Moss Havn Norges første innlandshavn med daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til stede.

Arealet han kastet glans over strekker seg over et område på imponerende 20 dekar, og den har vist seg å være en suksesshistorie for både havna og næringslivet i regionen. Havnesjef ved Moss havn, Øystein Høsteland Sundby, beskriver situasjonen som en vinn-vinn for alle parter involvert:

– Vareeierne har i dag enkel tilgang til varene sine. Samtidig får vi muligheten til å utvide og forbedre tjenestene våre. Innlandshavnen har for eksempel gitt oss større fleksibilitet når det gjelder det grønne skiftet.

Fleksibilitet og bærekraft  

Høsteland Sundby påpeker at den utvide lagringsplassen gjør at man kan frakte varer inn og ut av havnen i perioder med mindre omfattende trafikk i byen, hvilket gjør at trafikkbelastningen reduseres.

Innlandshavna ved Moss havn har også åpnet opp for nye muligheter innen elektrisk transport. Europris, den største vareeieren som bruker innlandshavna, starter i disse dager med elektrisk trekking av sine containere mellom havnen og innlandshavna.

– Den store innlandshavna har muliggjort dette, sier Høsteland Sundby. – Havna gir stor fleksibilitet og mulighet for mer effektiv drift. Ved å benytte elektriske lastebiler vil utslippene reduseres og bidra til en mer bærekraftig transportsektor.

 Synergieffekter 

Før innlandshavna ble etablert, var Moss havn klemt inne mellom ferge- og jernbaneaktivitet, og det var begrenset med plass til utvidelse. Vi fant inspirasjon som tilsa at å bygge en innlandshavn ville lette trykket på havnen og gi større plass til lagring og logistikk.  

Moss havn har siden 2018 identifisert en stadig økning i bruk av havnen, takket være den økende aktivitet av lager- og logistikkvirksomheter i områdene rundt Rygge, Moss og Vestby. Innlandshavna er en viktig del av havnens strategi for å møte den kommende kundebehov.

Mange bedrifter ser i dag også regionen som et attraktivt sted å etablere seg, og innlandshavna har bidratt til å tiltrekke seg flere nye virksomheter.  

–  Havneområder med god infrastruktur stimulerer også næringslivet i omlandet. En av de mest betydningsfulle fordelene ved å ha en stor havn med høy kapasitet i regionen er den økte sysselsettingen, sier Høsteland Sundby.

Som eksempel har etableringen av Europris sitt sentrallager alene har ført til nesten 300 nye arbeidsplasser i Moss:

– Med tilstedeværelsen av flere bedrifter i regionen har havnens beliggenhet bidratt til over tusen arbeidsplasser som er direkte og indirekte knyttet til transport- og logistikkvirksomheter.

Potensialet for vekst 

Konseptet med innlandshavn har vist seg å være så vellykket at det nå vurderes å gjenta suksessen i Vestby i fremtiden, dersom veksten i godstrafikken tilsier at det er nødvendig. Denne innovative tilnærmingen til havnedrift har åpnet opp for nye muligheter og potensial for videre vekst i regionen.  

– Vi ser at innlandshavner har en rekke fordeler, og sjøveien representerer fremtiden når det gjelder å redusere miljøpåvirkningen fra godstransport, avslutter Høsteland Sundby.