Free cookie consent management tool by TermsFeed

HMS

Høy grad av sikkerhet i alle operasjoner og nullvisjon for arbeidsulykker og brudd på lover og regler.

Bygninger på kaien

HMS

Moss havn er en av landets største containerhavner. Inne på havneområdet driver vi effektiv håndtering av containere og annet gods. Det er i hovedsak næringslivet i Mossregionen som er kunder av Moss havn og virksomheten som drives her er viktigfor mange arbeidsplasser i regionen.

Med relativt små arealer er det viktig at alle som ferdes på området er årvåkne og har høyt fokus på sikkerhet. Anløp til Moss havn skjer med trafikk fra internasjonale havner. Hele området er såkalt ISPS-område. Alle som ferdes her må forholde seg til både Moss Havn sitt HMS-regelverk og bestemmelse som følger av den internasjonale ISPS-kode

Bilde av havna med kran og containere

I Moss havn er det mye trafikk med tunge biler og trucker – i tillegg til bruk av kraner

Moss Havn skal ha høy grad av sikkerhet i alle operasjoner. Vi har nullvisjon knyttet til arbeidsulykker og nullvisjon for brudd på lover og regler.

Du som har tilgang til området må opptre i tråd med dette, si ifra om noen ikke følger opp:
• Meld avvik aktivt
• Vis hensyn
• Ved fare eller usikkerhet – stopp arbeidet

Ved en ulykke eller andre hendelser som krever umiddelbar aksjon skal alltid liv og helse prioriteres først, deretter hensynet til materiell og utstyr.

Det er utplassert 2 hjertestartere på området. En på containerkrana og en ved inngang fra ISPS-området til kontorbygget (2. etg).

Bilde av containere på havna

Instruks for bruk av verneutstyr

Innenfor Moss Havn sitt ISPS område er det påbudt med bruk av personlig verneutstyr. Dette er også skiltet ved inngang. Dette innebærer at alle skal minimum bære:

Synbarhetstøy, klasse 2

Det er mye trafikk inne på havneområdet. Synbarhetstøy skal tilfredstille standard EN ISO 20741, synbarhetsklasse 2.

Hjelm

Gjelder ved all ferdsel utenfor bygg og biler/andre kjøretøy. Inne i bygg på havna gjelder egne regler.

Vernesko

Gjelder alle ansatte inne på område. Ansatte på vei til/fra garderober i lagerbygg kan gå uten vernesko. Ansatte og besøkende som er befaringer eller på vei til/fra lokaler på området kan unntas fra krav om vernesko så fremt besøket ikke medfører fare for skader.

Flytevest

Ved arbeider på kaikant skal flytevest benyttes