Free cookie consent management tool by TermsFeed
Moss Havn Logo
Elektrifisering av Moss Havn

Elektrifiseringen av Moss Havn er et viktig initiativ i den pågående overgangen til bærekraftig og nullutslipps havnevirksomhet. Siden 2016 har Moss Havn gjennom oppgradering av utstyr, både eget og hos samarbeidspartnere arbeidet mot en null-utslipps utstyrspark.

Gretha - Elektrisk arbeidsbåt - 2023

I Moss Havn har nylig den helelektriske arbeidsbåten, som nå er en del av flåten, tatt steget mot en mer miljøvennlig havnedrift.
Med en toppfart på 27 knop og to motorer utstyrt med batteripakker, gir denne båten både pålitelighet og enkel vedlikehold. Den imponerer ikke bare med sin miljøvennlige drivkraft, men også med de gode arbeidsforholdene den tilbyr.Arbeidsbåten, som gir ansatte en behagelig arbeidsplass med minimal støy og vibrasjoner, legger til rette for effektivt og trygt arbeid. Havneinspektør Freddy Rinden setter pris på disse forholdene

Les mer…
Moss Havn sin nye elektriske arbeidsbåt Gretha

Maxus Elektrisk Lastebil - 2023

I løpet av 2023 erstattet vi den gamle lastebilen som gikk på biodrivstoff med en moderne Maxus elektrisk lastebil.
Dette skiftet er spesielt fordelaktig ettersom biodrivstoff sliter mer på motor ved hyppig småkjøring. Elektrisk drevne kjøretøy som Maxus lastebilen tilbyr en løsning på dette problemet, ideelt for kortdistanse transport på havneområdet, styrket av lett tilgjengelige lademuligheter.

Nye helelektriske lastebiler - 2022

Moss havn, et knutepunkt for logistikk, mottar årlig flere hundre lastebiler, noe som tidligere medførte betydelige utslipp og støy.
I et felles løft gjennom 2022 og 2023, har Moss havns samarbeidspartnere som ASKO, Utne Transport, og Rockwool, tatt initiativ til å oppgradere sin flåte med helelektriske lastebiler.

Dette skrittet er et betydelig bidrag til reduserte utslipp og lavere støy ved havnen. Videre har  ASKO på sin sjødroneterminal tilrettelagt for effektiv lading ved å installere nødvendige ladestasjoner, slik at disse elektriske kjøretøyene kan lades mens de befinner seg i havneområdet.

Les mer…

ASKO sin helelektriske transportkjede - 2022

I 2022 markerte ASKO en milepæl ved å sjøsette to batteridrevne droneskip, som nå betjener transportåren mellom Horten og Moss Havn. Disse nullutslippsfartøyene, som opererer i skytteltrafikk, representerer en betydelig miljøgevinst ved å erstatte omtrent 1 million veikilometer, noe som reduserer ASKOs klimagassutslipp med rundt 5000 tonn CO2 årlig.
Disse innovative droneskipene er også utrustet med autonom teknologi, og deres effektivitet komplementeres ytterligere av elektriske lastebiler på begge sider av fjorden. Moss Havn har vært heldige å få jobbe tett på og bidra til gjennomføringen av dette innovative prosjektet.

Les mer…

ASKO sin sjødroneterminal i Moss Havn - 2022

I 2020 tok Moss havn startet  rivingen av det gamle verksted- og kontorbygget Moss Maritime senter, for å gi plass til ASKO sin banebrytende sjødroneterminal.

Dette prosjektet innebar ikke bare etablering av en avansert terminal for sjødroner, men også utvikling av en omfattende infrastruktur for å støtte denne nye teknologien. Moss Havn har spilt en nøkkelrolle i dette ved å legge til rette for effektiv lading av sjødronene.I tillegg til dette, har det også blitt bygget en ladepark designet for elektriske lastebiler og terminaltraktorer. Denne ladeparken er ikke bare tilgjengelig for ASKO sine kjøretøy som går i skytteltrafikk mellom Moss Havn og Vestby, men også for andre elektriske lastebiler som besøker havnen. 

Elektrisk hjullaster - 2021

I prosessen med å oppdatere maskinparken, valgte Moss havn å erstatte den gamle dieseldrevne hjullasteren med en nyere og mer miljøvennlig modell, Volvo L25 Electric. Denne moderne hjullasteren gir redusert støy og null utslipp sammenlignet med den tidligere Komatsu Diesel-hjullasteren.Den nye hjullasteren brukes til en rekke oppgaver, inkludert snøbrøyting, strøing og lossing. Dette byttet har ikke bare bidratt til et grønnere arbeidsmiljø, men har også forbedret arbeidsforholdene for ansatte gjennom redusert støy og vibrasjoner..

Tilrettelegging for lading av Bastø Electric - 2021

I 2021 gjennomførte havnen en betydelig omstrukturering, inkludert rivingen av et tidligere trappetårn, for å bygge opp et nytt ladetårn og nødvendig ladeinfrastruktur for "Bastø Electric", verdens største batteriferge designet for hel-elektrisk drift. Dette gjør det mulig for "Bastø Electric" å benytte seg av hurtiglading med høyspent, opptil 7200 kW. Fergen representerer en ny æra i miljøvennlig transport, med kapasitet til å frakte 200 personbiler og opptil 24 vogntog. Dette prosjektet er ikke bare en milepæl for Moss Havn, men også for den maritime sektoren globalt, ettersom det viser hvordan havnefasiliteter kan tilpasses for å støtte overgangen til renere og mer effektiv energibruk i sjøtransport. 

Elektriske sykler og småkjøretøy

For å redusere bilbruk og bidra til mer bevegelse for de ansatte, har Moss havn investert i elektriske sykler og varseykler. Disse syklene er perfekt for enkel transport av verktøy og effektiv forflytning rundt i havneområdet. Selv om dette tiltaket kan virke beskjedent, representerer det et viktig skritt i retning av elektrifisering og understøtter havnens ambisjon om å oppnå status som en nullutslippshavn, men også tilrettelegge for en enklere arbeidshverdag.

Landstrøm - 2019

I 2019 implementerte Moss Havn, som første havn i Oslofjorden, et landstrømsystem, som tillater skip å koble seg til strøm fra land. Dette reduserer miljøpåvirkningen ved at skipene kan skru av sine fossildrevne hjelpemotorer mens de ligger til kai. Landstrøm dekker behovene for lys, varme, forbruk, og datasystemer ombord.Landstrøm er både økonomisk og miljømessig gunstig. Selv om prosjektet er fra 2019, betraktes det som et viktig skritt mot mer bærekraftig skipsdrift.

Les mer…

Elektriske Gaffeltrucker - 2019

IAllerede i 2019 gikk JAS (tidligere Greencarrier) til anskaffelse av sin første fem tonns elektriske gaffeltruck. Disse elektriske gaffeltruckene, som yter på par med konvensjonelle modeller, er ikke bare robuste og kostnadseffektive, men fremmer også et grønnere arbeidsmiljø. Investeringen i slike kjøretøy er et klart signal om økt fokus på miljøvennlige maskiner i daglig drift. I tillegg til reduserte utslipp som er spesielt viktig når de kjører inn og ut av containere.

Les mer…

Elektrisk varebil - 2016

I 2016 byttet Moss Havn ut sin gamle diesel varebil mot en helelektrisk Nissan e-NV200. Den brukes fortsatt i dag og fungerer utmerket til kjøring på korte distanser. Den blir raskt varm, har lav støy og null utslipp.Moss Havn var den første havnen i Norge som ble miljøsertifisert som "Miljøfyrtårn". Havnen har i all aktivitet fokus på miljøfremmende tiltak. Som en del av miljøsatsningen i Moss havn gikk vår leietaker og medaktør Greencarrier Shipping & Logistics til anskaffelse av en ny tjenestebil i form av elbil.

Les mer…

Elektrisk tjenestebil - 2016

I 2017 tok Moss havn et av de første skrittene mot et mer miljøvennlig og bærekraftig transportalternativ ved å investere i en elektrisk tjenestebil, en 2017-modell BMW i3. Dette kjøpet markerte den gang, en viktig del av havnens forpliktelse til grønnere driftspraksiser og mer bærekraftig fremtid.

Les mer…