Free cookie consent management tool by TermsFeed

Om Moss Havn

Moss Havn KF er et kommunalt foretak opprettet etter kommunelovens kapittel 11 heleid av Moss kommune. Havnen er i første rekke en tilrettelegger og et nav for utvikling av lokalt og regionalt næringsliv som igjen skal føre til flere, tryggere og kunnskapsbaserte arbeidsplasser.

Kran og containere på havnen

Havnevirksomheten er bl.a. regulert gjennom havne- og farvannsloven samt plan- og bygningsloven. Formålet med loven er å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havnen og å trygge ferdselen i havnedistriktet.

Overordnede samferdselspolitiske mål om overføring av mer last fra bil til skip og bane skal fremmes.

Visjon

Vi gjør det mulig for regionalt næringsliv å flytte gods fra vei til sjø og bane

SAMFUNNSKONTRAKTEN

Moss havn skal være en viktig bidragsyter til regional verdiskapning, kunnskapsformidling og forvaltning av sjøarealene.

KUNDE OG MARKED

Moss havn skal gjennom god forståelse av regionalt næringsliv sitt behov synliggjøre de muligheter som finnes i regionen til å bruke sjøveien.

Moss havn skal utvikles for å dekke næringslivets logistikkbehov.

HAVNEUTVIKLING

Utviklingen skal være kunde drevet og gjennom bruk av teknologi og forretningsmodell bidra til å bygge en kompakt byhavn som dekker regionens behov.

Arealene i havnen skal prioriteres til sjø-nær aktivitet

GRUNNMUREN – MILJØ, HMS OG EFFEKTIV DRIFT

Moss havn skal være smart, effektiv og miljøvennlig. Det skal være høy grad av sikkerhet i alleoperasjoner og nullvisjon for arbeidsulykker