Kaier

Moss havn ligger på vestsiden av Mossesundet, med enkel innseiling fra Oslofjorden og har til sammen 670 m kai. Dybdene varierer fra 5 til 9 meter.

Kart over kaier

For utfyllende informasjon

KYSTVERKET