Free cookie consent management tool by TermsFeed

Skipsavfall

Moss havn KF har etablert mottaksordning for avfall og lasterester fra fartøy. Alle fartøy skal levere avfallet til miljøstasjonene med mindre de ikke har dokumentasjon på at avfall leveres til annet godkjent mottaksanlegg.

Bilde av avfallscontainer

Miljøstasjonen er plassert på Stenakai.

Restavfall, papir, miljøstasjon og farlig avfall.

Meldeplikt og bestilling

Alle fartøy utenom rutegående skip og fritidsbåter godkjent for mindre enn 12 personer skal gi melding til Safeseanet eller eventuelt Moss havn KF FIRMAPOST@MOSS-HAVN.NO om de har:

  • avfall for levering (mengde og type avfall)
  • ikke avfall om bord
  • annen fast leveringshavn (godkjent leverandør)
  • spørsmål til bruk av mottaksordning.

Dette skal skje:

  • minst 24 timer før anløp (dersom kjent anløpssted)
  • så snart anløpet er kjent
  • ved avgang foregående havn dersom reisen har vart mindre enn 24 timer meldingen skal skje på godkjent meldeskjema. Se Moss havn hjemmeside WWW.MOSS-HAVN.NO

Dersom melding sendes direkte til Moss havn skal vedlagte AVFALLSKJEMA benyttes.

Dersom du finner våre mottaksforhold manglende ber vi deg benytte vedlagte AVVIKSSKJEMA.

For mer informasjon om avfallshåndtering fra fartøy kontakt Moss havn på telefon: 69 20 87 00 eller på vår epost: FIRMAPOST@MOSS-HAVN.NO