Havnestyrets medlemmer

Faste medlemmer:
Styreleder: Fred Jørgen Evensen

Nestleder: Terje Turøy.

Erlend Wiborg, Gretha Kant, Kristin Lind-Larsen.

Varamedlemmer:
Mette-Gro Karlsen, Anne-Lise Gjøstøl, Trond Valde, Jørn Roald Wille,
Anette Mjelde.

Ansattrepresentant:
Fast: Freddy Rinden

Varamedlem: Birthe Carlsen

Bruker representant med talerett:
Fast: Ulf Raab

Varamedlem: Jørgen Vogt

Havnestyremøte 2023

MØTEDATO

KLOKKESLETT

INNKALLING

PROTOKOLL

Havnestyremøte 2022

MØTEDATO

KLOKKESLETT

INNKALLING

PROTOKOLL

Havnestyremøte 2021

MØTEDATO

KLOKKESLETT

INNKALLING

PROTOKOLL

Havnestyremøte 2020

MØTEDATO

KLOKKESLETT

INNKALLING

PROTOKOLL

2020

MØTEDATO

27. januar

KLOKKESLETT

kl.16.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2020

MØTEDATO

3. mars

KLOKKESLETT

kl.10.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2020

MØTEDATO

20. april

KLOKKESLETT

kl.08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2020

MØTEDATO

25. mai

KLOKKESLETT

kl.08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2020

MØTEDATO

1. september

KLOKKESLETT

kl.08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2021

MØTEDATO

26.januar

KLOKKESLETT

kl.08.00

INNKALLING

LAST NED

2021

MØTEDATO

2. mars

KLOKKESLETT

kl.08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2021

MØTEDATO

13. april

KLOKKESLETT

kl. 08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2021

MØTEDATO

1. juni

KLOKKESLETT

kl.08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2021

MØTEDATO

31. august

KLOKKESLETT

kl.08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2021

MØTEDATO

12. oktober

KLOKKESLETT

kl.08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2020

MØTEDATO

19. oktober

KLOKKESLETT

kl.08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2021

MØTEDATO

30. november

KLOKKESLETT

kl.08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2020

MØTEDATO

1. desember

KLOKKESLETT

kl.08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2020

MØTEDATO

18. desember

KLOKKESLETT

kl.08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2022

MØTEDATO

18. februar

KLOKKESLETT

Kl. 08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2022

MØTEDATO

26. april

KLOKKESLETT

Kl. 08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2022

MØTEDATO

31. mai

KLOKKESLETT

Kl. 08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2022

MØTEDATO

2. september

KLOKKESLETT

Kl. 08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2022

MØTEDATO

17. oktober

KLOKKESLETT

Kl. 08.00

INNKALLING

LAST NED

2022

MØTEDATO

28. november

KLOKKESLETT

Kl. 08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2023

MØTEDATO

13. februar

KLOKKESLETT

kl.08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2023

MØTEDATO

27. mars

KLOKKESLETT

kl.08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2023

MØTEDATO

22. mai

KLOKKESLETT

kl.08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

2023

MØTEDATO

4. september

KLOKKESLETT

kl.08.00

INNKALLING

LAST NED

INNKALLING

LAST NED

For dokumentasjon fra tidligere års møter – ta kontakt med Moss Havn på e-post.