Free cookie consent management tool by TermsFeed

ISPS

Moss Havn er en internasjonal trafikkhavn – Hele området er et ISPS-område og det stiller særlige krav til årvåkenhet og registrering av personell og kjøretøy.

Bilde av havneområdet

International Ship and Port Facility Security

ISPS – International Ship and Port Facility Security Formålet er å hindre trusler og angrep mot havneanlegg og skip.

Det er tre fastsatte sikringsnivåer innenfor ISPS-koden:
Sikringsnivå 1 – normal drift
Sikringsnivå 2
Sikringsnivå 3

Ved innføring av sikringsnivå 2 og 3 vil det bli gitt egen informasjon om skjerpede krav.

Bilde av havna med kran

Nytt HMS/ISPS sikkerhetssystem

Alle besøkende skal nå registrere seg i et nytt HMS/ISPS sikkerhetssystem. Dette gjelder ikke de som har fast adgang eller de som er faste sjåfører.

Klikk her for å registrere deg ↗️

Vi ønsker at så mange som mulig gjør dette selv og at det dermed ikke er behov for å gå inn i gaten.

Du må alltid bære gyldig legitimasjon. (Pass, førerkort, bankkort med bilde.)

Her kan du laste ned brukermanual 📋

Se video: Slik logger du inn ▶️

Bilde av havna med kran og containere

ISPS: årvåkenhet

Alle som lovlig er inne på ISPS –området er en viktig del av vår beredskap - det er et spesielt krav om årvåkenhet for deg. De mest opplagte truslene mot oss er; tyveri, blindpassasjerer, smugling, sabotasje, terror/andre villede handlinger. For å forebygge slike handlinger er de viktig at alt sikringsutstyr er i orden, at kun skip med IMO-nummer ligger til kai og at kun registrerte biler og personell ferdes på området.

Dersom du ser noe i strid med dette plikter du å melde fra til vakta ved inngangen eller ISPS-ansvarlig på tlf:

915 45 388

Innholdet på denne siden gir en oppsummering av de viktigste forholdene ved Moss havn. Dersom du har ytterliggere spørsmål, ta kontakt med ISPS-ansvarlig i Moss Havn KF.

For å få fast eller midlertidig adgangskort eller kjøretillatelse skal det signeres på at innholdet på denne siden er lest og forstått.

HMS- og ISPS egenerklæringsskjema fås av din oppdragsgiver, leverandør ved Moss havn. De må melde deg inn og du må klareres før adgang til havnen gis.

Adferdsel i strid med ISPS-, og HMS-krav i Moss Havn kan føre til at adgang nektes og utstedt adgangskort blir inndratt. Takk for at du bidrar til at Moss Havn blir en sikker og trygg havn for kunder, ansatte, samarbeidspartnere og leverandører som ferdes inne på havneområdet!