Free cookie consent management tool by TermsFeed
Moss Havn Logo
Planer og prosjekter i Moss Havn

Moss Havn er i stadig utvikling og samarbeider med nasjonale og internasjonale instanser om å jobbe frem mer effektive og miljøvennlige løsninger for drift av havna. Her finner du en oversikt over aktuelle prosjekter.

Fjernstyring av kran

Moss Havn og Hive Autonomy as samarbeider om et prosjekt for å fjernstyre vår containerkran, med mål om mer effektive operasjoner.

Hive Autonomy er en ledende aktør innen digital og autonom transformasjon for logistikk, og sammen ønsker vi å modernisere lasthåndteringsprosessene for økt produktivitet og bærekraft.

Les om Hive Autonomy

REDII Ports Intterreg prosjekt

Moss havn vil de neste årene være laboratorium for et spennende nytt batterilagringprosjekt. Forskningsprosjektet er delfinansiert av EU gjennom det såkalte Interig North Sea-programmet. Konsortiet av havner, regioner og forskningsinstitusjoner fra Sør-Norge og hele kysten til den nord-vestlige spissen Frankrike arbeider sammen i dette prosjektet som handler om Renewable Energy Development Intelligent Implementation in Ports – forkortet REDII Ports.

Les mer…

MODI Automatisert transport - fremtiden for logistikk

MODI er et prosjekt som skal demonstrere automatisert tungtransport uten sjåfører på motorveikorridoren mellom Rotterdam i Nederland helt til Moss Havn. Prosjektet går over fire landegrenser og demonstrerer automatisert terminaldrift ved fire forskjellige havner. Moss havn er, sammen med ASKO, med på prosjektets del som omfatter strekningen fra Svinesund til Moss havn.

Les mer…

Utslippsfri Oslofjord

Klimasatsprosjektet “Utslippsfri Oslofjord” er et miljøsamarbeid mellom havnene i Oslo, Drammen, Moss, Borg, Larvik, Grenland og Kristiansand.
Formålet med havnesamarbeidet Utslippsfri Oslofjord er å tilrettelegge for etablering av én grønn korridor og spre kunnskap om hvordan sjøveien kan bidra til reduserte utslipp i transportsektoren.

Les mer…

AutoPort

Autoport-prosjektet skal forbedre effektiviteten av små havner ved å bruke kunstig intelligens og operasjonsanalyse til å optimalisere lasthåndtering. Fokuset for prosjektet er å få til et modalt skift fra veitransport til sjø- og jernbane-basert transport for last i Norge.

Les mer hos Sintef