Free cookie consent management tool by TermsFeed

Operatøren i Moss havn

Operatøren i Moss havn

Greenport Services er et firma med historie i Norge og Moss tilbake til 1800-tallet. I Moss havn er det nevnte selskap som står for driften av og håndterer logistikken i containerhavna.

Et globalt selskap

Selskapet har 250 ansatte i Norge og er nylig blitt en del av JAS Worldwide, som står bak det nye lager-og logistikksenteret rett ved siden av innlandshavna på Vannem i Moss.

I følge Daglig leder, Gerdt Meyer, er hoveddriften til JAS er primært import, eksport og transporttjenester og han beskriver konsernet som “godsets reisebyrå” som håndterer transport til og fra alle steder i verden, inkludert drift av mange havner over hele verden.

Avdelingen i Moss ledes av Magnus Raab og sysselsetter omkring 50 medarbeidere. 

-I Moss havn har vi ansvaret for å håndtere containerterminalen med lossing og lasting av skip, vi opererer feederbåter og ut og innlevering av containere på lastebåter.

Mange hensyn

Greenport services håndterer også havner i Larvik, Kristiansand og Bergen i tillegg til Moss. Alle disse havnene ligger i sentrum eller med nærhet til sentrum, noe som gjør at det er mange hensyn å ta. -Havnene ligger der de ligger fra gammelt av og det er ofte i eller nært på bysentrum. Vi jobber derfor mye med å gjøre operasjonene så skånsomme som mulig for de rundt oss, både med tanke på støy, men også trafikk og når på døgnet transporten skjer.

Små og effektive arealer

Den store forskjellen på Moss havn i motsetning til mange andre containerhavner er de små arealene. iVi har en del mindre plass i Moss havn enn sammenlignbare havner som Borg Havn og Larvik havn, spesielt etter at området måtte reduseres i forbindelse med utbygging av jernbane. Heldigvis har vi veldig høy effektivitet i Moss. Løsningen med at vi kan flytte de containerne som skal stå litt lenger opp til innlandshavna gjør at vi klarer å gjennomføre det vi skal selv på relativt små arealer.

Fokus på miljøet

Greenport services har et sterkt miljøfokus i hele konsernet og da elektrifiseringen av aktiviteten i Moss havn startet med tilrettelegging av lading for både kjøretøy og skip var Greenport services raskt på ballen. -Vi begynte smått med truckene på lageret og gikk videre til å oppgradere varebilene med elektriske. Vi har også stilt nye krav til personales firmabiler og vi gjør stadig små endringer hele tiden for å endre fra fossilt drivstoff til elektrisitet.

I fremtiden vil nok også de store container traktorene elektrifiseres, noe som reduserer både støy og utslipp.

Greenport Services bytter nå navn til JAS, men vil fortsatt operere havnen som tidligere.