Moss Havn Logo
Årsrapport 2022

Moss Havn gjør det mulig for regionalt næringsliv å flytte gods fra vei til sjø og bane

Vi tok steget fra planlegging og oppbygging - til åpning og oppstartdrift av dronehavn i 2022. Ny fase er i gang og vi ser at en nullutslipp sjøbasert transportkjede virker. Sammen med nyetablert ro-ro tilbud over fjorden har containertrafikken nådd ny rekord.

Gods flyttes fra vei til sjø og vareeiere og logistikkaktører i Mosseregionen prioriterer bærekraftige løsninger for fremtiden.

Øystein Høsteland Sundby

Havnesjef

Gjennomgang av året 2022 med Styreleder Fred Jørgen Evensen

36
,
4
M
Omsetning
5
,
3
M
Resultat
67
.
133
TEU Lo-Lo
1
.
166
TEU Ro-Ro
373
.
613
Tonnasje gods

Kontrete tiltak gjennomført i 2022

I tillegg til våre driftsresultater er det gjennomført flere tiltak som bygger opp om vår strategiske plan og konkrete målsettinger satt der.

 • Åpnet dronehavn og startet drift av elektriske sjødroner
 • Startet to-årig prosjekt med rehabilitering av Værlepiren syd
 • Investert i elektrisk arbeidsbåt (leveres i 2023)
 • Publisert rapport om synliggjør ringvirkningene av Moss havn for Mosseregionen
 • Jobbet sammen med MNU, hvor vi er deleiere, og gjennomført forprosjekt for jernbaneterminal i Vestby med mulighet for tog til Moss havn
 • Videreført og videreutviklet arbeid med nettside og bruk av sosiale medier
 • Jobbet aktivt med å utforske løsninger for bruk av container til masser som tradisjonelt går i lastebil eller bulk
 • Videre oppfølgning i bruk av avvikssystem og tett HMSoppfølgning av operatører og andre aktører inne på havneområdet
 • Videreutviklet system for å måle effektivitet i operasjoner
 • Inngått Lektor2-avtale med Kirkeparken videregående skole
 • Gjennomført foredrag og omvisning for flere klasser ved videregående skoler i området
 • Startet arbeid med grunnlag for ny operatøravtale, som skal gjelde fra 1. januar 2025
 • Startet opp deltakelse i flere internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter

ASKO Maritime sjødroner

Dåpen av «Marit» og «Therese», ASKO Maritime sine sjødroner, i september 2022 var ett av årets høydepunkter. Dette markerte overgangen fra flere år med planlegging og oppbygging til starten på drift av en helelektrisk autonom transport over Oslofjorden.

Her skal det daglig fraktes traller med gods mellom Moss og Horten. Traller som trekkes til og fra havna med elektriske trekkvogner og som lastes og losses på sjødronene med elektriske terminaltraktorer.

Last ned årsrapport for 2022

Her kan du laste ned vår årsrapport for 2022 med blant annet årsregnskap, styrets årsberetning og uavhengig revisors beretning.

Last ned