Free cookie consent management tool by TermsFeed
Moss Havn Logo
Årsrapport 2023

Moss Havn gjør det mulig for regionalt næringsliv å flytte gods fra vei til sjø og bane

Vi kan slå fast at alle siste års endringer, både egeninitierte og dem som kommer som følge av eksterne forhold, har gjort oss solide og fremtidsrettede.

Til tross for utfordrende økonomiske tider ble 2023 nok et godt år for Moss havn.

Øystein Høsteland Sundby

Havnesjef

41
,
3
M
Omsetning
69
.
412
TEU Lo-Lo
13
.
106
TEU Ro-Ro
438
.
589
Tonnasje gods

Kontrete tiltak gjennomført i 2023

I tillegg til våre driftsresultater er det gjennomført flere tiltak som bygger opp om vår strategiske plan og konkrete målsettinger satt der.

 • Investert i elektrisk arbeidsbil, elektrisk arbeidsbåt og elektrisk gressklipper
 • Inngått avtale om fjernstyring av havnekran – startet opp dette utviklingsprosjektet
 • Jobbet sammen med MNU, hvor vi er deleiere, og gjennomført forprosjekt for jernbaneterminal i Vestby med mulighet for tog til Moss havn
 • Sammen med MNU, hvor vi er deleiere, har vi etablert et kraftsenter for bærekraftig logistikk i Mosseregionen
 • Gjennomført arbeid med student ved NMBU med konkret løsning for bruk av container til masser som tradisjonelt går i lastebil eller bulk
 • Videre oppfølgning i bruk av avvikssystem og tett HMS-oppfølgning av operatører og andre aktører inne på havneområdet
 • Videreutviklet system for enklere innmelding av driftsdata fra operatør.
 • Gjennomført prosjekt med Kirkeparken videregående skole, gjennom Lektor2-avtale
 • Gjennomført foredrag og omvisning for flere klasser ved videregående skoler og ander interesserte grupper
 • Utlyst konkurranse om ny operatøravtale. Tildeling vil skje i mars 2024 med oppstart i 2025
 • Deltar i flere internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter

Gretha: Ny helelektrisk arbeidsbåt

I Moss Havn mottok vi sommeren 2023 den helelektriske arbeidsbåten ved navn Gretha, oppkalt etter Moss sin tidligere ordfører Gretha Kant.

Gretha vil operere i samme fart og utføre de samme oppgavene som den gamle arbeidsbåten, Emil. Gretha gir også fleksibilitet i arbeidsoppgavene til havnens mannskap. Med høye skanser på dekket og god beskyttelse mot ytre påvirkninger, kan båten brukes både til assistanseoppdrag og andre arbeidsoppgaver på sjøen.

Miljøfyrtårn

Moss havn er sertifisert som Miljøfyrtårn.
Årlig rapportering er en viktig del av miljøfyrtårnarbeidet vårt.
Våre resultater finnes her https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/163784

Les mer om Miljøfyrtårn her https://www.miljofyrtarn.no/

Last ned årsrapport for 2023

Her kan du laste ned vår årsrapport for 2023 med blant annet årsregnskap, styrets årsberetning og uavhengig revisors beretning.

Last ned