Årsrapporter

Årsrapporten for 2020 er vedtatt og her er noen høydepunkter fra den:

I 2020 var ny sammenslått kommune mellom Moss og Rygge realitet. Med ny kommune trådte nytt havnestyre til med funksjonstid fra 1. januar 2020. En av styrets første oppgaver var å revidere strategiplanen til Moss havn. Havnens visjon bygger godt opp om hva vi driver med; vi "gjør det mulig for regionalt næringsliv å flytte gods fra vei til sjø og bane".

Aktiviteten målt i TEU (20-fots container-ekvivalenter) økte med 6,6 % for året, sammenlignet med året før.

Det ble inngått avtale med ASKO om etablering av sjøverts forbindelse i Moss havn i 2020. Resultatet av denne avtalen er etablering av dronehavn i Moss med sjødroner som skal frakte traller over fjorden til Horten. Tilhørende terminalutstyr vil være elektrisk og om noen år vil også trekkvogner som frakter trallene til og fra havna også være elektriske. Dette er starten på et virkelig stort og viktig grønt skifte i Moss havn.

Etablering av dronehavn gjør at arealer i havneområdet må omdisponeres. Dagens kontorbygg skal rives og avtale på nye kontorer er inngått. Nå rehabiliteres bygene i Stengata 1-3 som i fremtiden blir kontorer og garderober for Moss havn.

Det er gjort investeringer i nytt moderne utstyr til containerkrana. Nytt åk med støydemping skal bidra til å redusere støy fra drift og ny mannskapskurv skal bedre sikkerhet for arbeidere under containeroperasjoner.

Både bobilhavn og gjestehavn opplevde nye rekorder i antall besøkende gjennom 2020

Moss havn kom godt ut av et år som har vært svært utfordrende for samfunnet. Gode planer er lagt og de videreføres i 2021 med konkrete tiltak som skal ta oss inn i fremtiden hvor vi gjør det mulig for regionalt næringsliv å flytte gods fra vei til sjø og bane.

Mer finner du i årsrapporten – klikk linken på høyere side.