Free cookie consent management tool by TermsFeed

Norges første innlandshavn

Da Europris, med anløp av 7000 containere årlig, bestemte seg for å flytte hovedlageret til Moss, samtidig som utbygging av jernbane over området til Moss havn ble en realitet, dukket behovet for mer plass opp. Løsningen ble Norges første innlandshavn.

Mer om innlandshavnen

Større plass

Klemt inne mellom ferge og jernbane var det var det fysisk umulig å utvide Moss havn annet enn å fylle opp utover mot sjøen. Dette var ikke ønskelig, hverken fra havn, kommune eller stat sin side. Etter å ha blitt inspirert av modeller fra blant andre innlandshavna i Västerås i Sverige, dukket ideen om å bygge en innlandshavn opp. En slik innlandshavn var det som skulle til for å lette trykket på havna.

Region i vekst

Med stor byggeaktivitet av lager- og logistikkvirksomheter i både, Rygge, Moss og Vestby vil man se en stadig økning i trafikk til Moss havn. Innlandshavna er derfor en viktig del av Moss havn sin strategi for å kunne ta unna den kommende trafikken.Med innlandshavna har vi også sett av mange bedrifter ønsker å legge seg til regionen

Flere arbeidsplasser

En av de viktigste årsakene til å ha en havn med stor kapasitet i regionen er alle arbeidsplassene som følger med. Etableringen av Europris sitt sentrallager har alene ført til i underkant av 300 arbeidsplasser i Moss. Med alle de andre bedriftene i regionen har beliggenheten til havnen ført til flere enn tusen arbeidsplasser som er knyttet direkte og indirekte til transport- og logistikkvirksomheter.

Mindre lastebiler på veiene

En annen fordel med den økte kapasiteten i Moss havn var at lastebiltrafikk blir flyttet fra vei til sjø og dermed reduserer utslipp og svevestøv. Hver dag passerer om lag 2500 lastebiler Svinesund. Når man ser at ett skip om dagen kan erstatte halvparten av disse lastebilene er det ikke tvil om at sjøveien er fremtiden.

Suksess fra første container

Innlandshavna er nå på 45 mål, er knyttet direkte til Europris sitt sentrallager og ligger kun to minutter fra E6 og nærliggende industriområder. Dette har ført til at man kom raskt i gang og fikk utnyttet plassen maksimalt.