Free cookie consent management tool by TermsFeed

Noen må gå foran - ASKO sine nye elektriske trekkvogner

Noen må gå foran - ASKO sine nye elektriske trekkvogner
Daglig leder i Asko transport, John Strand, tror satsingen på elektriske trekkvogner vil være økonomisk lønnsomt på sikt. Miljøgevinsten kommer heldigvis umiddelbart.  

– Nå kan vi ha utslippsfri transport over fjorden, sier daglig leder i Asko transport, John Strand.

Nylig mottok Asko elektriske trekkvogner fra Volvo. Leveransen er den første av flere, som vil muliggjøre en nullutslipps-transportkjede.

– En annen ting som er spesielt med trekkvognene, er at de har en elektrisk kontakt bakpå, så vi også kan drive aggregatene utslippsfritt, sier Strand.

Klart for første tur mellom ASKO i Vestby og terminalen i Moss Havn.
Hårete mål

Asko har satt seg hårete mål. Innen 2026, altså om knappe tre år, skal de nå sitt nullutslippsmål. For å komme dit må de naturlig nok ha elektriske kjøretøy. Fra før har Asko anskaffet elektriske terminaltraktorer og elektriske lastebiler.

– Vi har også bestilt flere trekkvogner som om ikke all for lang tid vil være i drift mellom Horten og Sande og mellom Vestby og Moss. Tolv av de vi har bestilt har kapasitet på 550 KWH og lastekapasitet på 53 tonn. En av dem har kapasitet på 900KWH og vil ha rekkevidde på 40 og 50 mil når de er fullastet, sier Strand.  

Han tilføyer at Asko transport ønsker å maksimere utbyttet av trekkvognene.

– Primæroppgaven vår er å kjøre dagligvarer ut til regionene, men vi kan også gjøre annen type transport der det lønner seg, både for oss og andre aktører her i Moss, som er tjent med miljøvennlig transport.

Tilpasninger må til på helt nye trekkvogner.
Den grønne reisen

Strand er fornøyd med å være del av en bedrift, som ønsker å ta et grønt krafttak.

– Det som fascinerer meg i den rollen jeg har i Asko, er at bedriften har investert miljøvennlig innenfor mange ulike teknologier. De har tatt bevisst valgt når det gjelder miljø. Det er veldig gøy å være med på denne reisen.

I sin rolle som daglig leder for Asko transport, håper han å gå foran med et godt eksempel.

– Det er viktig at vi utnytter lastekapasiteten til fulle og bidrar til ladenettverket bygges ut på skikkelig vis, slik at andre aktører kan se lønnsomheten og komme etter. Det er jo ikke noe tvil om at det er kostbart å investere i ny teknologi.

 

Hjelp fra det offentlige

Strand påpeker at ladenettverket neppe kan bygges og vedlikeholdes av private aktører alene.

– Det er nok nødvendig at det offentlige er med å dra lasset. Vi har jo ladestasjoner på lagrene våre, men for at flere skal følge i våre fotspor er det nok nødvendig med et større og bredere nettverk.

Strand sier at selv om det er kostbart å velge grønt i begynnelsen, så tror han det vil tjene seg på sikt.  

– Når vi nå investerer i trekkvogner, så er det jo ikke det fordi investeringen isolert sett lønner seg, men fordi vi tror den vil vare lenge og ha en god levetidskostnad. Klarer vi å drifte disse over to skift daglig, og kjøre 100 000 kilometer i året, så vil dette lønne seg, gitt at Enova fortsatt støtter denne typen teknologi.  

Helelektrisk transportkjede på vei og sjø.
Heldige 

Strand synes han selv er heldig som er en del av en bedrift som er villig til å ta det første steget.  

– Frem til 2026 vil alle leverandørene av lastebiler komme med elektriske alternativer. Biogass er jo også en hyllevare, og vi ser at ting begynner å skje på hydrogenfronten. Lastebilene vil med tiden ha en annen ytelse enn de har i dag. Da må man se på hvordan man bruker de eldre kjøretøyene. Denne trekkvognen vi nå har kjøpt, vil fortsatt være ypperlig for kortere kjørestrekk og vi tror den kan leve et langt liv.  

Den daglige lederen berømmer også samarbeidet med Moss Havn.  

– Jeg oppfatter Moss Havn som en veldig god samarbeidspartner. De har veldig lyst til å nå nullutslippsmålet. Ikke minst når det gjelder sjødroner, men også med hvordan de tilretteleggerf or annen type elektrifisering.