Free cookie consent management tool by TermsFeed

Europeisk forskningsprosjekt med endestasjon i Moss

Europeisk forskningsprosjekt med endestasjon i Moss
MODI er et prosjekt som skal demonstrere automatisert tungtransport uten sjåfører på motorveikorridoren mellom Rotterdam i Nederland helt til Moss Havn.

Prosjektet går over fire landegrenser og demonstrerer automatisert terminaldrift ved fire forskjellige havner. Moss havn er, sammen med ASKO, med på prosjektets del som omfatter strekningen fra Svinesund til Moss havn.

Automatisert transport - fremtiden for logistikk

Innføring av innovativ, sammenkoblet, samarbeidende og automatisert mobilitet (CCAM – Connected, Cooperative and Automated Mobility) kan føre til mange positive samfunnseffekter, som nullutslipptransport, sikrere og mer effektiv transport og logistikk overalt og for alle.

Logistikksektoren har store utfordringer på grunn av knapphet på sjåfører, men er også presset for å redusere kostnader og krav om høy utnyttelse av kjøretøy. Derfor forventes det at automatiserte kjøretøy vil bidra til lønnsomme forretningsmodeller innen logistikksektoren. 

Selv om utviklingen av automatisert transport akselererer, er det fortsatt mange hindringer før man kan se en fullskala introduksjon av slik transport. Disse er knyttet til selve teknologiens modenhet, men også til reguleringer, harmoniseringer og sosial aksept. Utfordringene forsterkes ytterligere ved transport over landegrenser.

Med ITS Norway som prosjektkoordinator har MODI-prosjektet mål om å fremskynde introduksjonen av høyautomatiserte godsbiler gjennom demonstrasjoner. Transportkorridoren fra Nederland til Norge er valgt for piloteringsområde da Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge er blant de europeiske landene som forventes å være de første til å implementere helautomatiske kjøretøy. Bildet under viser partnere i prosjektet:

Prosjektet omfatter fem demonstratorer, som hver beskriver en del av logistikk-kjeden. Demonstratorene identifiserer hva som allerede er mulig og ikke mulig i vegtransport uten menneskelig styring (kjent som SAE nivå 4). Prosjektet fokuserer på å forstå og overvinne regulatoriske utfordringer og krav til infrastruktur på offentlig vei.

Terminalene er lukkede områder og ligger ved havnene Rotterdam, Hamburg, Gøteborg og Moss. Hver terminal fokuserer på utfordringer som adgangskontroll, lading, koordinering med annen automatisert transport, lasting/lossing og overlevering fra offentlige til lukkede områder. I tillegg til demonstrasjonene gir MODI detaljerte forretningsmodeller for logistikksektoren som kan bidra til økt konkurransekraft for norske aktører.

Gjennom rammeprogrammet Horizon Europe har EU-kommisjonen tildelt € 23 millioner til forskningsprosjektet MODI. MODIprosjektet skal teste og validere sammenkoblet, samarbeidende og automatisert mobilitet i reelle logistikkoperasjoner. EU-prosjektet gjennomføres av 29 partnere hvorav 7 er norske: ITS Norway, Q-Free, Statens vegvesen, Kartverket, SINTEF, TØI og Viken.

Les er om prosjektet på Moderne Transport:

Følg prosjektet på Twitter og LinkedIn