Free cookie consent management tool by TermsFeed

Helt grønn på batterier

Helt grønn på batterier

Moss havn vil de neste årene være laboratorium for et spennende nytt batterilagringprosjekt.

– Vi i Moss havn er nå så heldig å få være med på flere spennende forskningsprosjekter. Et av de aller mest interessante vi nå har er REDI Ports, sier havnesjefen ved Moss havn, Øystein Høsteland Sundby.

Forskningsprosjektet Høsteland Sundby beskriver er delfinansiert av EU gjennom det såkalte Interig North Sea-programmet. Konsortiet av havner, regioner og forskningsinstitusjoner fra Sør-Norge og hele kysten til den nord-vestlige spissen Frankrike arbeider sammen i dette prosjektet som handler om Renewable Energy Development Intelligent Implementation in Ports – forkortet REDII Ports. Moss havns rolle handler om utprøving av batterilagring.

– Vi vil ha et konkret case her i Moss havn, der vi skal teste batterikapasiteten, som vil være et supplement til energiforsyningen fra strømnettet. Gjennom prosjektet skal vi finne ut om det er mulig, smart og lønnsomt og installere batteriløsning for å sikre nok strømkapasitet til å dekke forbrukstopper og/eller fylle på med strøm på tider av døgnet hvor forbruk i nettet for øvrig er lavt (nattestid) for så igjen å ta det ut når forbruket er høyt (på dagtid).

Det er inngått en avtale med SWECO som skal gjennomføre studien sammen med Moss havn. Resultatene vil vise om det skal gjennomføres en investering i etterkant.

Grønne topper

Havnesjefen har stor tro på at en kommende batterirevolusjon vil forandre driften ved Moss havn og andre steder.

– Arbeidshypotesen vår er at batteriene vil bære oss over strømtoppene på midten av dagen. Strømforsyningen skal være til både maskiner og lastebiler. I fremtiden kan også skip, som ligger i havn her i Moss, kunne dra fordel av batteristrømmen.

Ifølge Høsteland Sundby har de allerede tatt grep for at Redi Ports-forskningsprosjektet skal bli fruktbart.

–Prosjektet vil strekke seg over de neste to, tre årene. Vi har allerede hyret inn en rådgiver som skal hjelpe oss med dette arbeidet, avslutter Høsteland Sundby.

Det totale budsjettet for prosjektet i Moss er 495.500 Euro, hvorav Interreg dekker halvparten.

Les om prosjektet på Interreg Norgh Sea