Free cookie consent management tool by TermsFeed

Utslippsfri Oslofjord – Vil kutte utslippene i Oslofjorden med 85% før 2030

Utslippsfri Oslofjord – Vil kutte utslippene i Oslofjorden med 85% før 2030

Klimasatsprosjektet “Utslippsfri Oslofjord” er et miljøsamarbeid mellom havnene i Oslo, Drammen, Moss, Borg, Larvik, Grenland og Kristiansand.

Formålet med havnesamarbeidet Utslippsfri Oslofjord er å tilrettelegge for etablering av én grønn korridor og spre kunnskap om hvordan sjøveien kan bidra til reduserte utslipp i transportsektoren.

Målsetting:
  • Oslofjordhavnene skal tilrettelegge for én grønn korridor i 2025.
  • Innen 2024 skal et containerskip i Oslofjorden bruke landstrøm
  • Innen 2025 skal ti containerskip bruke landstrøm  
  • Etablere felles miljøpolicy i Oslofjordhavnene og hub-havner som f.eks Hamburg, Rotterdam og Antwerpen innen 2023

Første skritt for å redusere utslipp fra transport rundt Oslofjorden er å flytte gods fra vei til sjø. Neste skritt er at skipene bruker landstrøm ved kai. Landstrøm og lading kan levere fornybare drivstoff til grønne korridorer både på sjø og land i framtiden.

Oslofjordhavnene har avdekket at ombygging til landstrøm koster ca. ¼ av det rederiene selv estimerte. Dersom 15 skip i faste ruter bygges om, kan opptil 90% av utslippene ved kaia kuttes.

- Vår felles visjon er en utslippsfri Oslofjord. Sammen med de andre havnene i Oslofjorden skal vi tilføre kunnskap til relevante beslutningstakere og tilrettelegge for etablering av grønne korridorer på sjø og land i Oslofjorden, sier Øystein Høsteland Sundby, havnesjef i Moss havn.

Økt bruk av landstrøm forenkles når gods skipene går i faste ruter. Da vil investeringen for tilrettelegging ombord utnyttes når skipene ligger til land i alle havner. Overgangen til fornybare drivstoff går via landstrøm. Skipene vil fortsette å bruke landstrøm, selv når de går på fornybare drivstoff. Landstrøm er energieffektivt, uten tap, og gjør skipene klare for strengere globale krav. 

Oslofjorden har syv havner og sammen kan vi kanskje tilby flere fornybare drivstoff til skip og annen transport i vår region. Om etterspørselen er stor nok, med ambisiøse kunder, gjennom tydelige klimakrav fra kommuner rundt fjorden, kan kanskje et bunkringsfartøy forsyne skipsruter i framtiden.

Vareeiere som bruker sjøveien kan inngå lenger kontrakter for å bidra til utslippsfri transport.

Oslofjordhavnene er omringet av klima-ambisiøse byer. Vi i Oslofjorden kunne lagt oss på EU sitt mål om 55 % utslippskutt i 2030. Men Oslofjorden har Norges tettest befolkede områder. Vi bør kunne redusere mer.

Gjennom samarbeid og dialog vil vi finne de mest ambisiøse kundene. Det er de som vil bygge om skipene, eller bygge nye. Det er de som vil vise veien fram til nullutslippskorridorer både på sjø og land.

Oslofjordhavnene fikk bekreftet i oktober 2022, på besøk i Belgia og Nederland, at vi har kommet langt allerede. I Norge har vi landstrøm å tilby, løsningene finnes og kan enkelt tas i bruk. Nå trenger vi de mest ambisiøse rederiene til å bygge om skipet og teste løsningene.

Oslofjordhavnene vil fortsette å jobbe for en Utslippsfri Oslofjord. Veien videre er å vise hva som må til for å nå målet om 85% i 2030. Samarbeid og dialog; Internt i Oslofjorden, sammen med vareeier, og på lag med våre europeiske hub-havner vil vi fortsette fram mot 2030.

Leder for havnesamarbeidet Utslippsfri Oslofjord, Heidi Neilson, seksjonsleder i Oslo havn, sier at prosjektet vil bidra til å forenkle overgangen fra fossile til fornybare drivstoff for rederier og andre kunder. Vi vil bryte barrierer i forbindelse med det grønne skiftet ved å tilby felles løsninger og ha en felles miljøpolitikk. - Samarbeidet vi har hatt i dette prosjektet er unikt. Når vi alle kan levere gode løsninger til de samme kundene ligger mye til rette for å komme videre i overgangen til utslippsfri sjøtransport i Oslofjorden, avslutter havnesjef Øystein Høsteland Sundby i Moss havn.

Les mer på Oslo Havn sine nettsider