Free cookie consent management tool by TermsFeed

Moss Havn har fått landstrøm

Moss Havn har fått landstrøm

Moss Havn kan nå tilby landstrøm til skipene som legger til kai.

- Landstrøm har en positiv miljøeffekt fordi skipene kan skru av hjelpemotorene som drives av fossilt drivstoff, forteller havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

Landstrøm er i korte trekk tilgang til strøm for skipene som ligger til kai, slik at defortsatt kan betjene det strømbehovet de har ombord. På den måten kan skipeneskru av hjelpemotorene, som i praksis er et aggregat som produserer den strømmenskipene har behov for. Når skipene ligger til kai må de fortsatt ha strøm til lys, varme,forbruk, datasystemer og andre spesifikke systemer for lasting og lossing.

- Hvor mye strøm skipene har behov for avhenger helt av hvilken type skip det er, etstørre skip vil selvfølgelig ha behov for mer strøm enn et mindre, sier Sundby.Containerskip har et relativt lite behov for strøm da de tunge løftene blir gjort avkrana som står på land. Et cruiseskip derimot har et stort behov for strøm på grunnav passasjerene som fortsatt skal kunne nyte alle fasilitetene ombord, også nårskipet ligger til kai.

Landstrømanlegg i ulike havner tilpasses de behov som er tilstede, og vil krevetilgang til strømkapasitet på land. Havnesjefen forteller at de tekniske innretningenepå land kan bli kostbare, og at det også noen steder kan by på utfordringer å få levertnok strøm til aktuelt anlegg når behovet er stort, men han er ikke bekymret.

- Dette har ikke vært noe problem hos oss. Vi har nok strøm tilgjengelig tillandstrømanlegget som vi nå har etablert, sier Sundby.

For å kunne ta i bruk landstrøm må skipene ofte tilpasses. Eldre skip er ikke bygd forå kunne ta imot strøm fra land, fremfor å produsere selv. Nye skip i dag blir gjort klartfor dette, men de fleste skip er ikke nye. Sundby mener det er viktig at det bygges utlandstrøm i flere havner slik at rederiene kan dra nytte av denne investeringen i flerehavner.

- Det er som regel alltid billigere å få strøm fra land enn å produsere den selv medhjelpemotor ombord, og så er det bra for både miljø og økonomi, fortellerhavnesjefen.

Det er viktig å skille mellom landstrøm og ladestrøm til skip, hvor man enda ikke kanse mye til sistnevnte rundt i verden. Dette er noe havnesjefen tror vil komme mer ifremtiden, men at første skritt er landstrøm.

- Med ladestrøm menes strøm til batterier som skal bruker til fremdrift, og da trengsdet mye mer strøm enn det som vanligvis trengs for de skipene som tar i bruklandstrøm. Foreløpig er det kun noen ferger i landet som er batteridrevet, fortellerSundby.