Free cookie consent management tool by TermsFeed

Status for bruk landstrøm i Norge – ZERO har utarbeidet rapport for Grønt Skipsfartsprogram

Status for bruk landstrøm i Norge – ZERO har utarbeidet rapport for Grønt Skipsfartsprogram

På slutten av fjoråret ble en rapport om tilgang på landstrøm i norske havner ferdigstilt. Dette er et arbeid som ZERO har gjennomført for Grønt Skipsfartsprogram.

Moss havn har installert landstrømanlegg og har bidratt med input til rapporten. Cirka halvparten av stamnetthavnene har nå utbygd landstrømanlegg og flere er på vei. Det går tregere med ombygging av skip til å kunne bruke landstrøm, spesielt for godstransporten. Skip med høyt energiforbruk og lang liggetid til kai i faste baser er de første til å bygge om. Det er nå ordninger på plass som skal støtte ombygging av skip.

Se vedlagte rapport for ytterligere detaljer. type: asset-hyperlink id: 4gAnrmmEpPie4bOnlww2wE