Free cookie consent management tool by TermsFeed

Rehabilitering med trygge rammer

Rehabilitering med trygge rammer

I forbindelse med rehabilitering av Klakken har vi snakket med Magnus Ulfsnes som er anleggsleder og anleggsingeniør hos Consolvo.

I samarbeid med datterselskapet Vannmeisling AS utfører de fjerning av løs betong, såkalt bom under kaia ved hjelp av vannmeisling. Ulfsnes forteller om arbeidet.- Etter fjerning av bom legges ny armering inn der tverrsnittsreduksjonen av eksisterende armering er for stor. Før vi sprøyter igjen skadene med sprøytemørtel, blir armeringen sandblåst for å sikre riktig rengjøringsgrad. Etter alle skader er reparert monterer vi et anlegg for katodisk beskyttelse. For spesielt interesserte er dette en metode for å beskytte stål mot korrosjon. Dette blir i hovedsak benyttet på konstruksjoner som har korrosjonsskader på grunn av klorider, som er typisk for kaier. Det katodiske anlegget monteres med permanent installerte dataloggere, slik at anlegget kan overvåkes og fjernstyres elektronisk. I vårt tilfelle blir titanbånd montert under kaia før de beskyttes med et nytt lag med sprøytemørtel. For denne jobben kreves det en produksjons- og kontrolleder i utførelsesklasse 2.

Moss havn stiller høye krav til sikkerheten i forbindelse med slike prosjekter, noe leverandøren er godt vant med.- HMS er alltid førsteprioritet på alle prosjekter hos Consolvo. Når man jobber under en kai krever dette en rekke sikkerhetstiltak. Det første tiltaket er å etablere en godkjent arbeidsplattform, i dette tilfellet i form av et hengestillas. Consolvo har også høy kompetanse innen avanserte stillas, så dette er bygd av internt personell. Under større ytre påkjenninger, som for eksempel bølger, må dette stillaset kontrolleres daglig. Hvis det er fare for skader på stillaset på grunn av uvær, stenges stillaset. På grunn av at det enkelte ganger jobbes med vann opp til knærne kreves det også at elektrisk utstyr sikres godt, slik at man unngår skade både på utstyr og personell.

Den klart største risikoen er under vannmeisling der betongen fjernes ved hjelp av vann under ekstremt høyt trykk. Denne arbeidsoperasjonen utføres derfor av erfarne folk med strenge sikkerhetstiltak. Det viktigste som gjøres er å sperre av området rundt arbeidet for å sikre både folk, materiell og ytre miljø mot påkjenningene fra meislingen. I tillegg skaper dette arbeidet mye støy. Dette løses ved strenge krav til personlig verneutstyr og ved å ha en skiftordning som gjør at man har begrensede sammenhengende arbeidsperioder.

Videre byr også betongsprøyting på HMS-utfordringer, spesielt betongstøv. På grunn av at betong er etsende for huden brukes det heldekkende bekledning med en spesialhjelm som gjør at all hud dekkes.

Rehabiliteringsarbeidet med Klakken vil pågå til tidlig høst. Vannmeislingen holde på til omkring første uken i juni. Det er dessverre ikke til å unngå at lyden høres rundt Værlebukta.