Free cookie consent management tool by TermsFeed

Moss havn tildeler Westport AS kontrakt som ny terminaloperatør

Moss havn tildeler Westport AS kontrakt som ny terminaloperatør

Moss havn har i løpet av vinteren gjennomført en tilbudskonkurranse om operatørkontrakt på Moss havn med oppstart 1. januar 2025. Dagens kontrakt med Greenport Services utløper 31. desember 2024. Tilbudskonkurransen er gjennomført som offentlig anskaffelse etter forskrift om konsesjonskontrakter. Westport as er etter endelig vedtak i havnestyret den 18. mars 2024 tildelt kontrakten.

Havnestyret i Moss havn besluttet høsten 2022 å gjennomføre prosess med utarbeidelse av modell og gjennomføring av tilbudsprosess. Selve utlysningen ble gjort i november 2023. Innen tilbudsfristens utløp kom det inn fire tilbud. Etter gjennomgang av innkomne tilbud ble to aktører invitert til forhandlingsrunder og videre til å levere revidert tilbud.Tilbudene er evaluert og vektet i samsvar med kriteriene i konkurransen. De tre evalueringskriteriene med vekting var pris (50 %), oppgaveforståelse (30 %) og prosjektorganisasjon (20 %).

Westport ga det beste tilbudet på kriteriet pris. Begge aktørene leverte meget gode tilbud på prosjektorganisasjon og oppgaveforståelse. Totalt sett ble Westport sitt tilbudt vurdert marginalt bedre på disse to kriteriene. Den samlede vurderingen gjorde at havnestyret på sitt møte mandag 18. mars 2024 vedtok å tildele kontrakt til Westport AS.

«Jeg vil gratulere ny operatør med tildelingen», sier havnestyrets leder Anne Herseth Barlo. «Styret er godt fornøyd med det grundige arbeidet som er gjort i denne anskaffelsen og er trygge på at dette er et riktig valg for havna og regionen», fortsetter hun.

«Moss havn er svært fornøyd med interessen vi har hatt i denne konkurransen», sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby. «Da vi valgte å gå i markedet med en ny og innovativ kontraktsmodell er det gledelig å se at det har gitt et positivt resultat for Moss havn. Westport og Moss havn skal sammen utvikle fremtidens havn for byen, regionen og kundene. Jeg vil takke alle aktører som har deltatt og gleder meg til å starte på arbeidet som nå ligger foran oss,», legger han til.

 

Karensperioden løper til 30. mars og kontrakten vil signeres av partene etter dette.

Westport as er en del av NorSea og de er i dag operatør i Risavika havn utenfor Stavanger. Les mer om Westport på www.westport.no

Kontaktperson: Havnesjef Øystein Høsteland Sundby, mobil: 917 15 475