Free cookie consent management tool by TermsFeed

Moss havn i historisk innpakning

Moss havn i historisk innpakning

I 2018 ble det beluttet at kontorlokalene i Moss maritime senter måtte rives og at arealene skulle brukes til sjønær aktivitet for fremtiden. Nå bygges dronehavn på ASKO på på Værlebrygga og administrasjonen til Moss havn har flyttet inn i nye lokaler. Stengata 1 og 3 var allerede i Moss kommune sitt eie og siden det ikke forelå noen plan for disse var dette en utmerket lokasjon for kontorer og garderober.

Historiske bygg i historiske omgivelser

Stengata 1 og 3 er oppført i første halvdel av 1800-tallet og delvis tidlig på 1900 tallet, de har en lang historie som fattighus, sykehjem og boliger for vanskeligstilte.

Bygningene ligger på Værlesanden som er betegnelsen på området nord for Værle- (vade) bukta. Værlesanden forbandt Jeløy og Moss fram til 1855, da kanalen ble gravd ut. I 1841 ble området en del av Moss by.

De nyoppussede lokalene i Stengata inngjerdet av gamle granittblokker som kom fra Malakoff, lagret i havna i utallige år.

Historisk var det strandsittere som slo seg ned på Værlesanden. Fra 1600-tallet var det vanlig å dele befolkningen i Moss i to grupper, borgere og strandsittere. Strandsitterne eide ikke jord og leiet grunn for å bygge boliger/håndverksvirksomhet. Mange av strandsitterne hadde yrker tilknyttet sjøen, men ellers fant en blant dem alt fra smeder og skreddere til møllere og kobberslagere. 

Utbygging av Værlesanden med de trange gatene og sine trehus skjedde på begynnelsen av 1800-tallet. Værlesanden er et viktig historisk område i Moss og det ble regulert til bevaringsformål i 1999.

Interiøret var blitt løpende oppgradert og skiftet ut i nesten 200 år. Alt måtte rives for å kunne stette de i moderne stand.

Rehabilitering av Stengata 1-3 

Med nærhet til havneområdet ønsket Moss havn å etablere kontorene sine her i de gamle husene eid av Moss kommune. De hadde stått ubebodd i mange år og var så nedslitt og forfallent at det var behov en totalrenovering. Husene er vernet og i samråd med Moss Kommunale Eiendomsselskap, arkitekt og byantikvar ble det bestemt at restaureringen skulle skje etter antikvariske retningslinjer.

Gamle farger blir hentet frem fra de originele vinduene.

Dette innebar at restaureringen skulle sikre at de fleste bygningsdelene og bygningsdetaljene ble tatt vare på og at eventuell tilbakeføring ble så korrekt som mulig.

Samtidig var det viktig at de ulike bygningsperiodene med sine tidstypiske detaljeringer skulle ivaretas.

Gamle rømmervegger sammen med moderne glassvegger sørger for lunt kotormiljø.

Gjennom renoveringsprosessen ble det avdekket gamle farger som nå er benyttet i kontorene. Både fasader og interiør har gjennom årene blitt endret og oppgradert. Den ene delen av Stengata 1, som er den nyeste delen av bygget er satt opp med Mosseblokka. En Betongblokk som ble produsert i området der havnen holder til i dag. 

De orginale bærekonstruksjonene fremheves sammen med ett av de runde vinduene fra de tidligere lokalene i Moss maritime senter.

Byggmester Ulf Johannessen i samarbeid med byantikvar, Østavind arkitekter og ellers alle som har vært delaktig i arbeidet, skal ha honnør for at Stengata 1-3 i dag er restaurert med et flott resultat. Moss havn har eksistert i over hundre år og har på de lange brillene under opprustingen av de nye lokalene  for nye hundrede år.

Nye Stengata 1-3 har gitt den lille trehusbebyggelsen på Værlesanden et løft. Husene vil i forhåpentligvis stå i generasjoner og viderefortelle historien om strandsitterne som først bodde her.

Fasadene på byggene var rimelig nedslitte , men takene hadde blitt byttet, noe som har reddet bygningene.

De nye lokalene egner seg godt til administrasjonen med moderne møterom og garderober for de ansatte i Moss havn.

Det var viktig at mye av historien ble bevart i lokalene, men også at det skulle fungere godt for de ansatte.
De to byggene Stengata 1 og 3 er bundet sammen av et moderne inngansparti i glass.
Deler av bygget var satt opp med Mosseblokka, en betongblokk som ble produsert i dagens havnemoråde.