Free cookie consent management tool by TermsFeed

Moss havn er resertifisert som miljøfyrtårn

Moss havn er resertifisert som miljøfyrtårn

Moss havn var første havn ut med denne sertifiseringen i 2008 og har hittil levert 13 årlige klima og miljørapporter.Som sertifisert bedrift rapporterer Moss havn årlig på flere parametere som til sammen angir Moss havn sine miljøprestasjoner. Årets rapport ble publisert i april og finnes her

Moss-havn-miljøfyrtårn

Det er riktig og viktig for Moss havn å inneha en miljøsertifisering. Vi legger til rette for miljøvennlig transport og som leverandør av infrastruktur skal vi arbeide for at våre egnetjenester også avgir et så lite fotavtrykk som mulig. Gjennom sertifiseringen får vi klart bevis på dette arbeidet.Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Les mer på miljofyrtarn.no