Free cookie consent management tool by TermsFeed

Grønn og bærekraftig energiplanlegging i havner.

Grønn og bærekraftig energiplanlegging i havner.

MHTech har fått tildelt støtte fra Innovasjon Norge til et forprosjekt som skal definere et hovedprosjekt for en innovasjonskontrakt, med en større norsk havn eller reder for utvikling av en softwaretjeneste.

Moss Havn er med i dette prosjektet som kompetansepartner, og ønsker å bidra med det vi kan for å kunne gjøre havnen grønnere og mer bærekraftig. Prosjektet går ut på å benytte data for å simulere drift av fartøy for å kunne måle og kartlegge effekt og behov for lading av landstrøm i havner.JA TIL GRØNN SKIPSFART!Grønn skipsfart kan bli et viktig konkurransefortrinn og gi maritim næring en unik vekstmulighet i internasjonale markeder. Gjennom å utvikle nye null- og lavutslippsløsninger for maritim transport kan Norge gi et viktig bidrag til det globale klima- og miljøarbeidet.STOLT SAMARBEIDSPARTNERVi er stolt samarbeidspartner inn i dette prosjektet, og ønsker å være pilot for test og gjennomføring. Vi er i godt selskap sammen med MHTech, Flowchange, SAMS Norway, Viken Teknologiklynge og Grieg Connect. Samlet sett har selskapene stor nasjonal aktivitet, men er solid lokalt forankret i regionen vår. Deltakelsen i dette prosjektet er nok en effekt av vårt Smart Moss Havn initiativ. Gjennom programmet har vi knyttet mange gode kontakter som gjør at vi blir brukt som kompetanseparter og test-site i flere prosjekter, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby.Les mer hos SAMS Norway