Free cookie consent management tool by TermsFeed

Stenging av havnene gjelder ikke godstrafikken over Moss Havn

Stenging av havnene gjelder ikke godstrafikken over Moss Havn

Regjeringen vedtak om å stenge norske havner fra mandag 16. mars kl 0800 gjelder ikke for den viktige godstransporten, kun for internasjonal persontrafikk.

Leveransene av varer og gods til alle kunder i Follo og Mosseregionen fortsetter.

– Vi leser og ser i mediene at alle produsenter og leverandører av dagligvarer holder trykket oppe og vil klare å levere nok varer til hele landet, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

Mange av dem er lokalisert nettopp i vår region og jeg har en tett kontakt med dem og vet at det nå betyr mye at forsyningene kan komme effektiv inn til landet og vår region, legger han til.

Moss havn følger situasjonen nøye og vil oppdatere omgivelsene når det skjer endringer.

For spørsmål, ta kontakt med havnesjef Øystein Høsteland Sundby – telefon 917 15 475