Free cookie consent management tool by TermsFeed

Rehabiliteringen av Stengata 1 og 3 er endelig i gang.

Rehabiliteringen av Stengata 1 og 3 er endelig i gang.

Stengata 1 og 3 har ventet i mange år på vedlikehold og rehabilitering og i forbindelse med at Moss havn fra høsten vil ha behov for nye kontorer ble byggene overført fra Moss kommune til Moss havn.

Denne uka hadde vi befaring med byantikvar for å orientere om prosjektet og starte en løpende dialog med byantikvaren i Moss. Byantikvaren er Moss kommunes faglige rådgiver innen kulturminnevern og har ansvar for registrering og vurdering av kommunens kulturminner. Det er også byantikvaren som gir uttalelser til saker som berører verneverdige bygg og eiendommer.Den eldste delen av Stengata 1 er fra 1800-tallet og resten av bygningsmassen er tidlig 1900-tall. Det er en viktig del av Moss sin kulturarv, og dokumenterer på sin måte hvordan vi har levd og arbeidet. Byantikvaren er veldig positiv til prosjektet. Disse byggene fortjener å bli satt tilbake til fordums prakt noe som vil være positivt for hele den gamle trehusbebyggelsen på Værlesand.I første omgang skal entreprenøren, Ulf Johannessen sammen med arkitekt registrere det de finner i byggene. Her håper vi å finne mye spennende som vi kan formidle senere.

Målet med rehabiliteringen er at fasaden og byggets uttrykk skal bringes tilbake. Vi ser blant annet på muligheten til å restaurere et originalt vindu. Inne er det ingen begrensninger da byggene har vært i bruk i mer enn 200 år og man som følger av dette har mistet mye av originaliteten. Vi ønsker likevel å bevare enkelte deler, slik som tømmerveggene og takbjelkene. Dette vil gi stilige kontraster til et moderne kontorlandskap.Bygget skal stå klart til høsten og huse de nye lokalene til Moss havn når riving av Moss maritime senter begynner.