Free cookie consent management tool by TermsFeed

Nytt kjøremønster ved havnekontoret til Moss Havn.

Nytt kjøremønster ved havnekontoret til Moss Havn.

Fra fredag 3. juli blir det nytt kjøremønster på veien foran kontorbygget til Moss Havn. I praksis blir plassen slik den fremstår i dag delt opp i kjørebane og noen oppstillingsplasser for biler.

Gjennom de siste årene har trafikkbildet blitt stadig mer uoversiktlig med det resultat at det er registrert flere uønskede hendelser og nestenulykker. Her ferdes både myke trafikanter og biler i, til tider, stort antall.

For å bedre sikkerhetssituasjonen er tok Moss Havn initiativ til å merke opp og etablere et kjøremønster som skaper et mer oversiktlig trafikkbilde. Biler som venter på reisende fra ferga bes nå parkere ved en de oppmerkede p-plassen langs alléen på veien inn mot den aktuelle plassen, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby. - Både gjennom egne registreringer og tilbakemeldinger fra andre som ferdes på området fikk vil meldinger som gjorde det nødvendig å gjennomføre denne endringen. Endringen har vært innom både Statens vegvesen og Moss kommune for godkjenning.

Moss Havn ber alle reisende som ferdes i området om å vise hensyn og følge det nye kjøremønsteret.