Free cookie consent management tool by TermsFeed

Ny avfallsplan for Moss Havn

Ny avfallsplan for Moss Havn

Moss Havn har nylig fått godkjent ny avfallsplan av statsforvalteren, for å håndtere avfall og lasterester fra skip som anløper havnen, i samsvar med internasjonale og nasjonale miljølover.

Med avfallsplanen møter vi både internasjonale og nasjonale krav til miljøbeskyttelse. Vår innsats er spesielt fokusert på å forhindre forurensning og å håndtere avfall på en ansvarlig måte. I tillegg til internasjonale krav, er planen i samsvar med norsk lovgivning, inkludert forurensningsloven og forskrifter om farlig avfall. "Det er essensielt at både skip og havneansvarlige følger disse forskriftene nøye, spesielt når det gjelder håndtering og deklarering av farlig avfall," sier Havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

"Vår tilnærming sikrer at vi kan motta og behandle alle avfallstyper på en miljøvennlig og ansvarlig måte," sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby

Moss havn, som betjener et betydelig antall skip, inkludert containertrafikk og andre typer fartøy, har system for mottak og håndtering av ulike avfallstyper. Havnen sitt mål er å sørge for at avfall og lasterester blir håndtert effektivt og i tråd med gjeldende forskrifter. Planen inkluderer et gebyrsystem som pålegger alle fartøy et gebyr, uavhengig av om de leverer avfall eller ikke. "Dette systemet er utviklet for å dekke kostnadene ved mottak og behandling av avfall. Vi har imidlertid gjort unntak for fartøy som kan bekrefte avfallslevering i andre godkjente havner. Havnesjefen påpeker også Moss Havns håndtering av oljeavfall, lasterester og kloakk, med gebyrer som beregnes basert på type, mengde og leveringstidspunkt.

Sundby avslutter med å påpeke at den nye avfallsplanen er et viktig verktøy for å forbedre rutiner, informasjon og miljøbevissthet blant havnebrukere, ansatte og publikum.