Free cookie consent management tool by TermsFeed

Mudring ved kaier Moss Havn

Mudring ved kaier Moss Havn

Moss Havn KF skal igangsette tiltak i sjø for å sikre tilstrekkelig vanndybde ved to områder langs kaiene i havneområdet. Det er planlagt ved Containerkaia og Klakken. Begge kaiene ligger på østsiden av havna.

Basert på søknad og overliggende rapport har Fylkesmannen i Oslo og Viken gitt Moss Havn KF tillatelse til å mudre ved Containerkaia og Klakken. Tillatelsen gjelder mudring av ca 400 m3 ved Containerkaia og utjevning av sand ved Klakken (et areal på 550 m2).Tiltaket er godkjent og tillatelse ble gitt i oktober 2019. Med tillatelsen som er gitt følger det flere vilkår. Disse vilkår vil Moss havn følge opp. Arbeidene skal være utført innen 15. mai.

Kart som viser vanndyp ved tiltaksområdene markert med gul sirkel for a) Klakken og b) containerhavnen.Ved Containerkaia er det behov for mudring av ca. 0,5 m sjøsedimenter til et vanndyp på ca. 9,5-10 m. Muddermasser skal leveres godkjent deponi. Ved Klakken ligger det rester av sand fra søl ved omlasting av ren sand fra båt til land. Sanden planlegges utjevnet ut over sjøbunnen. Utjevningen ved Klakken vil foregå med gravemaskin fra land.Det har blitt utarbeidet en miljørisikoanalyse. Rapporten kan lastes ned i sin helhet

Moss havn har gjennomført tilbudskonkurranse for mudringsarbeidene. Entreprenør Arne Rød & co er blitt tildelt arbeidene.Arbeidet starter opp i uke 17.

Last ned risikoanalysen her.