Free cookie consent management tool by TermsFeed

Moss Havn utsetter ferdigstillelse av detaljreguleringsplan

Moss Havn utsetter ferdigstillelse av detaljreguleringsplan

I møte 27. august vedtok havnestyret å utsette den pågående prosessen med detaljreguleringsplan. Samtidig vil Moss Havn starte en prosess med Moss kommune med mål om å få tillatelse/godkjenning til å bygge kai mellom containerkai og Klakken.

Dagens områdeplan, som ble vedtatt juni 2016, stiller krav om videre detaljregulering. Prosessen med videre detaljregulering ble startet opp i 2017. I januar 2018 ble kunngjøring og varsel om oppstart av planarbeid sendt til berørte parter. Det ble også avholdt et informasjonsmøte i Bylab 17. januar 2018.

Beste løsning for Moss Havn fordrer en avklaring rundt areal avsatt til kombinert formål ferge/havn. Ca 45 mål er avsatt til fremtidig fergekai, og dette legger store begrensinger på bruk av disse arealene fremover.

For å redusere usikkerhetsbildet knyttet til denne problemstillingen foreslo administrasjonen i Moss Havn å utsette ferdigstillelse av detaljreguleringen. Havnestyret vedtok dette.

- Gitt situasjonen er dette en tilfredsstillende løsning for oss, sier havnesjef Øystein Høsteland Sundby. Vi søker å få tillatelse til å gjennomføre første konkrete tiltak og vil med dette holde tilfredsstillende fremdrift. Ulempen er at det går noen år før vi har en godkjent reguleringsplan for havneområdet, fortsetter han.

Sannsynlig tidsaspekt for utsettelsen er to år.

For kommentarer:

  • Styreleder Fred Jørgen Evensen, 915 78 200
  • Havnesjef Øystein H Sundby, 917 15 475