Free cookie consent management tool by TermsFeed

Moss Havn på Miljøfestivalen i Moss

Moss Havn på Miljøfestivalen i Moss

Moss Havn var en av flere som deltok på historiens første miljøfestival i Moss.

- Det er viktig for Moss Havn å være representert og støtte slike arrangementer,forteller havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

Miljøfestivalen fant sted ved kanalen i Moss, og var åpen for alle som ville delta.Målet for festivalen er å lære til befolkningen i Moss om hvordan man kan ta vare påmiljøet og leve grønnere. Det var flere bedrifter og forretninger som hadde stands,inkludert Moss Havn.

- Moss Havn er en havn med stort fokus på miljøtiltak, og derfor var dette en arenasom var fin å delta på. Ikke minst er denne festivalen viktig for byen Moss, fortellerhavnesjefen.

Miljøfestivalen hadde deltakere i alle aldre og var en stor suksess, både for de somrepresenterte bedrifter og forretninger samt de som deltok. Ordfører Hanne Tollerudholdt tale hvor hun presiserte at denne festivalen var et godt eksempel på samarbeidfor å gjøre Moss grønnere og mer miljøvennlig.