Free cookie consent management tool by TermsFeed

Moss Havn får støtte til landstrøm

Moss Havn får støtte til landstrøm

I løpet av et drøyt år vil alle skip som legger til kai i Moss Havn kunne koble seg til landstrøm.

- Vi er veldig glade for å få tildelt støtte til å etablere landstrøm i Moss Havn. Dette er et ledd i elektrifiseringen av havnen, og en viktig del av fremtidig havneløsning, sier Havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

Det er Enova som deler ut over femti millioner kroner i støtte til landstrømsprosjekter over hele Norge, og nå melder de at Moss Havn er én av elleve havner som får støtte.

- Vi skal være en moderne og fremtidsrettet miljøhavn, og da er landstrøm en del av fasilitene vi skal kunne tilby skipene som legger til her, avslutter Høsteland Sundby.

Det er store miljøgevinster som skjer når skipene som legger til kai i Moss Havn kobles på landstrøm. Landstrøm er den teknologien som har størst effekt for å redusere utslipp ved landligge.

- Vi har anslått et potensiale på på opp mot 1 million kilowatt timer i året, basert på energiforbruket til de båtene vi har inne i vår havn nå, sier Havnekaptein Birger Langseth Harveg. Dette gir en tilsvarende miljøbesparelse ved at skipene slipper å produsere den elektrisitetene ved bruk av fossilt drivstoff

Klarsignalet er gitt og alt ligger til rette for å sette i gang prosjektet så fort som mulig.

- Prosjekteringen starter nå like etter fellesferien, og prosjektet skal være ferdigstilt sommeren 2019, avslutter Harveg.

Enovas støtte til landstrømanlegg er blitt gjennomført i flere omganger. Søknadene som tilfredsstiller utlysningskriteriene blir rangert etter brukspotensialet til anlegget, målt opp mot hvor mye støtte det er søkt om.

Alle som tilfredsstiller utlysningskriteriene blir rangert etter hvor stort brukspotensiale Enova antar at landstrømanlegget vil ha. Initiativtagerne kan søke om opp til 75 prosent av investeringskostnaden.

Disse havnene fikk tildelt støtte:

Trondheim Havn IKS (ved tre avdelinger)Drammenregionens interkommunale havnevesenSkiparvika Næringspark ASMoss Havn KFStord HamnTromsø Havn KFBioMar ASArendal Havnevesen KFBuksér og Berging AS