Free cookie consent management tool by TermsFeed

Lærling i arbeid

Lærling i arbeid

Rehabilitering av kaianlegget i Moss havn er ett av flere prosjekter vi har stilt som krav at leverandørene benytter arbeidskraft lærlinger.

I forbindelse med arbeidet på Klakken har Consolvo hentet inn lærlingen Kristoffer Ruud som pendler fra daglig fra Oslo til Moss under prosjektet.Kristoffer startet egentlig opp med et fagbrev innen kokkeyrket, men valgte å gå over til betongfaget. Derfor har han en læretid som strekker seg over fire år. Under rehabiliteringsarbeidet vil Kristoffer få erfaring i flere viktige felt. Blant annet armering, forskaling, utstøping med normalbetong, betongsprøyting, sandblåsing og katodisk beskyttelse.På større prosjekter som dette er det også et krav fra Moss havn at leverandørene benytter lærlinger i arbeidet. Consolvo er en godkjent opplæringsbedrift og har flere lærlinger ansatt. De jobber også for tiden med rekruttering av nye lærlinger og det vil til høsten ansettes enda flere. Målet er å gi disse lærlingene erfaring som sikrer bred kompetanse innenfor betongfaget.

Havnesjef Øystein Høsteland Sundby mener det er viktig inkludere lærlingene så mye som mulig i prosjektene.-Det viktig at bedrifter tar ansvar og utdanner lærlinger. Det bidrar vi med gjennom å sette krav til våre leverandører om at prosjekter over en viss størrelse skal benytte arbidskraft fra minst en lærling.