Free cookie consent management tool by TermsFeed

Gjeldende fartsreguleringer i Moss kommunes havnedistrikt

Gjeldende fartsreguleringer i Moss kommunes havnedistrikt

Etter høringsperiode i siste del av 2021 vedtok havnestyret i Moss en ny fartsforskrift før årsskiftet. Denne har vært gjeldende fra 1. januar 2022.

Statlig regelverk regulerer et generelt krav til aktsomhet for alle som ferdes til sjøs. Den sier at«Enhver som fører et fartøy skal utvise forsiktighet og avpasse farten etter sikt- og farvannsforholdene, fartøyets størrelse, konstruksjon og manøvreringsevne, slik at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår fare eller voldes skade eller ulempe for personer, herunder badende, kano- og kajakkpadlere, andre fartøyer, kaier, akvakulturanlegg, strandlinjer, dyre- og fugleliv og omgivelsene for øvrig.»

I tillegg til dette regulerer fartsforskriften en generell fartsgrense på 5 knop 100 meter fra land, øyer og skjær som er synlige i Moss kommune sitt sjøområde. Denne reguleringen vil om kort tid også innarbeides i statlige fartsforskrifter og blir da også gjeldende i hoved- og biled. Det er også 4 områder som har særskilt fartsgrense på 5 knop. Disse er skiltet og det største av dem er området syd for Rosnestangen, gjennom kanalen og til en linje syd for fergeleiet.

Havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

Det er flere sett regler førere av fritidsbåter må forholde seg til for å få det totale bildet. Kort oppsummert kan havnesjef Øystein Høsteland Sundby gi dette rådet til førere av fritidsbåter:

  • Forhold dere til aktsomhetskravet – og her ligger ansvar på båtfører
  • Sørg for max 5 knop i de særskilte områdene og innenfor 100 meter fra land i Moss kommune

Forskriften finnes her https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2021-11-30-3975