Free cookie consent management tool by TermsFeed

Fremtiden er nå – Digitalisering og automatisering av norske havner

Fremtiden er nå – Digitalisering og automatisering av norske havner

Havnesjef Øystein Høsteland Sundby gjestet nylig SINTEF-podcasten "Smart forklart" for å diskutere fremtiden for norske havner sammen med seniorforsker Marialena Vagia.

I podcasten ble det utforsket hvordan automatisering og digitalisering kan revolusjonere havnedrift, spesielt i mindre havner som Moss havn. Høsteland Sundby og Vagia delte innsikt om de utfordringer og muligheter som ligger foran oss.

Aksel Faanes Persson er senior kommunikasjonsrådgiver og er programleder for podkasten  "Smart forklart".

🎙 Lytt til podcasten

Havnens rolle i samfunnet

Norske havner spiller en kritisk rolle i landets logistikknettverk. Over 90% av alle varer som kommer til Norge, ankommer via sjøveien. Havnesjef Sundby poengterte at havnene binder sjøen til land, noe som er essensielt for byer som Moss, som har utviklet seg rundt sine havner. “Norge er en kystnasjon, og havnene er livsnerven som binder vårt samfunn sammen,” uttalte Sundby.

Automatisering: En nødvendighet for fremtiden

Automatisering av havnedrift er en nødvendig utvikling for å møte de stadig økende kravene til effektivitet og bærekraft. I dag er det fortsatt mange norske havner som bruker papir og manuelle prosesser for å registrere og håndtere gods. Overgangen til digitale systemer er ikke bare et spørsmål om effektivitet, men også om å sikre konkurranseevne i en global økonomi hvor store havner allerede har gjort betydelige fremskritt innen automatisering.

Autoport-prosjektet

Marialena Vagia, som leder Autoport-prosjektet ved SINTEF, forklarte hvordan prosjektet bruker kunstig intelligens (AI) og operasjonsanalyse (OR) for å optimalisere havnedrift. Målet er å gjøre prosessene mer sømløse og effektive, fra planlegging og logistikk til utføring av operasjoner. “Vi ønsker å hjelpe havnene med å kaste bort papirarkene og få alt inn på datasystemer,” sa Vagia.

Autoport-prosjektet fokuserer på å få til et skifte fra veitransport til sjø- og jernbanetransport. Dette vil ikke bare bidra til å redusere utslipp, men også avlaste veinettet og gjøre transporten sikrere.

Utfordringer og muligheter

En av hovedutfordringene med digitalisering i havnesektoren er å få de forskjellige systemene til å kommunisere med hverandre. Høsteland Sundby påpekte at man i Moss havn har gjort betydelige fremskritt de siste årene, men det er fortsatt mye som gjenstår. “Vi har digitalisert mange av våre prosesser, men det er fortsatt utfordringer med å få systemene til å jobbe sømløst sammen,” sa han.

Et annet aspekt ved digitaliseringen er sikkerheten. Automatiserte systemer må være sikret mot hacking og andre trusler. Dette er et område hvor SINTEF legger stor vekt på å utvikle robuste løsninger som kan motstå potensielle angrep.

Fremtiden ser lys ut

Til tross for utfordringene, er både Høsteland Sundby og Vagia optimistiske med tanke på fremtiden. Automatisering og digitalisering har potensialet til å gjøre havnedrift mye mer effektiv og bærekraftig. Dette vil ikke bare gagne havneoperatørene, men også samfunnet som helhet.

“Vi er på god vei mot en fremtid hvor havnedrift er fullstendig automatisert og digitalisert. Dette vil gjøre det mulig for oss å håndtere økt godsmengde på en mer effektiv og miljøvennlig måte,” uttalte Høsteland Sundby.

Invester i moderne teknologi

Digitalisering og automatisering av norske havner er en viktig utvikling som vil sikre deres fremtidige konkurranseevne og bidra til en mer bærekraftig transportsektor. Prosjekter som Autoport er nøkkelen til å oppnå disse målene ved å implementere avanserte teknologiske løsninger som AI og operasjonsanalyse. Som Høsteland Sundby så treffende sa: “Norge er en kystnasjon, og havnene våre er essensielle for å binde landet sammen.” Ved å investere i moderne teknologi, kan norske havner fortsette å spille en vital rolle i landets økonomi og samfunn.

🎙 Lytt til podcasten