Free cookie consent management tool by TermsFeed

Et miljømessig kinderegg i vekst

Et miljømessig kinderegg i vekst

Daglig leder i Shortsea Promotion Centre mener godstransporten som går sjøveien, har en positiv trippeleffekt.

– Ved å flytte godstrafikken fra vei til sjø reduserer utslippene, stimulerer grønn utvikling og vi stimulerer også til ny norsk skipsfartsteknologi (som igjen vil bidra til at den totale ekstporten fra Norge vokser). I så måte er sjøtransporten et miljømessig kinderegg, sier Jørgen Askvik der han står iført refleksvest på Moss Havn.

Askvik, som er daglig leder Shortsea Promotion Centre, representerer et samarbeidsprosjekt  mellom norske myndigheter og maritim næring. Målsettingen er å gjøre sjøveien til en viktigere transportåre av gods.

– Vareeierne som går foran i denne utviklingen har ofte en grønn drivkraft. Dessuten har de gjerne snakket med andre vareeiere som har positive erfaringer vedrørende kostnadsbesparelser og fleksibilitet.

Fordobling over Svinesund 

Askvik påpeker at Nasjonal transportplan fremskriver en fordobling av godstransporten over Svinesund fram mot 2040.

– De som har krysset grensen over Svinesund, har gjerne opplevd å stå i kø bak en lang rekke lastebiler. Man kan jo bare forestille seg komplikasjonene som vil oppstå om transportveiene ikke får nødvendig avlasting av sjøveien. 

Askvik mener derfor Moss havn og andre havner i Oslofjorden bør spille en nøkkelrolle fremover, og peker mot konteinerstablene ved vannkanten.  

– Her i Moss er du nære Vestby. Du er også nære Oslo. Du har alle forutsetninger for å flytte varene ut til vareeierene uten å fremprovosere trafikkkork og høye utslipp.

Et hav av muligheter

Askvik har en klar oppmoding til vareeiere som har planer om å slå inn på en grønnere vei.

– Hvis du er en vareeier som lurer på om du kan bruke sjøveien som transportform, så bør du ta kontakt med distributørene eller de store rederiene eller din lokale havn. Vi i Shortsea Promotion Centre sitter også på mye god informasjon og kan veilede deg, slik at du kommer i kontakt med de rette menneskene og kan finne de grønne transportløsningene. 

Ifølge den daglige lederen er det i dag en informasjonskløft når det gjelder transport til sjøs. 

– Årsaken til at mange vareeiere velger veien fremfor sjøen, skyldes at vi mennesker ofte velger det trygge og kjente. I tillegg er det foreløpig lite informasjon om hvilke alternativer som faktisk finnes. Det er dette gapet vi må tette. 

Den grønne utviklingen langs de blå transportårene skyter nå for alvor fart ifølge Askvik.

– Det er fascinerene hvor mye som nå skjer. Nå kommer for eksempel Samskip med et hydrogendrevet konteinerskip, som skal gå mellom Oslofjorden og Rotterdam. Alle havnene i Oslofjorden har også inngått et samarbeid, der man ser på havnens rolle i å kutte utslipp og å gjøre transportkorridorene grønne.