Free cookie consent management tool by TermsFeed

Enovastøtte for etableringen av nye ladestasjoner

Enovastøtte for etableringen av nye ladestasjoner

Moss havn ble forrige uke tildelt støtte fra Enova for etableringen av ladestasjoner ved Moss havn og Innlandshavna.

Dette tiltaket er en del av havnens overordnede strategi for å fremme bærekraftig og miljøvennlig drift. Støtten fra Enova er et viktig bidrag til realiseringen av prosjektet, som har som mål å tilrettelegge for elektrifisering og nullutslipp.

Prosjektet omfatter installasjon av ladepunkter for de tyngste truckene og tunge kjøretøy over 3,5 tonn som er registrert i kjøretøyregisteret. For kjøretøyene vil ladepunktene vil primært støtte Moss havn sin egen transport mellom de to lokasjonene, samt tilby ladeinfrastruktur for andre aktører som opererer i området.

Innlandshavna vil også få egen ladestasjon.

Med en planlagt kapasitet på 1440 kW, vil ladestasjonene spille en sentral rolle i overgangen til elektrisk drift ved havnen. I tillegg til ladestasjonsprosjektet, er Moss havn involvert i et batterilagringprosjekt gjennom REDII Ports. Dette initiativet er en del av havnens langsiktige plan for å utforske og implementere innovative energiløsninger.

Prosjektet vil undersøke muligheten for å bruke batterilagring som et supplement til strømnettet, med mål om å håndtere forbrukstopper og utnytte perioder med lavt energiforbruk. Gjennom en studie utført i samarbeid med SWECO, vil Moss havn vurdere teknisk gjennomførbarhet og økonomiske fordeler ved å integrere batteriløsninger i havnens energisystem.

ASKO sin første helelektriske lastebil som begynte å frakte traller mellom havnen og lageret i Vestby i 2022.

Tildelingen av støtte fra Enova er et viktig skritt mot realiseringen av Moss havns ambisjoner om en mer bærekraftig og effektiv havnedrift. Prosjektene for ladestasjoner og batterilagring er begge sentrale elementer i havnens strategi for å redusere miljøavtrykket og fremme grønn innovasjon i havneoperasjoner.

Moss havn ser frem til å implementere disse prosjektene og fortsette arbeidet med å utvikle fremtidens bærekraftige havneløsninger.