Free cookie consent management tool by TermsFeed

Elevinvolvering i bobilhavna

Elevinvolvering i bobilhavna
I vår samarbeider Moss Havn og Moss i Sentrum med elever ved Kirkeparken videregående skole som får utforske de økonomiske effektene av bobilturismen i Moss kommune.

Programmet er en del av deres lektor 2-studium, og har gitt dem muligheten til å dykke inn i tallene og snakke med relevante interessenter.

Elev Åsa Mehus, er storfornøyd med prosjektet
- "Vi har hatt muligheten til å snakke med Moss Havn, som har kommet og holdt et lite foredrag for oss, sammen med Moss i Sentrum. Min gruppe har vært nede på havna og gjort undersøkelser med de som bor i bobilene gjennom hele perioden."

Elevene på Kirkeparken hadde mange gode spørsmål til havnesjefen og Kristin Utakleiv, daglig leder i MossiSentrum

Ringvirkninger

Underveis i prosjektet var elevene blant annet i kontakt med både Fiskebasaren og daglig leder på Rema 1000 for å få innspill på om de merket noe til bobilturistene

-"Vi har også kommet frem til at de benytter seg av flere restauranter i Kanalbrua-området, blant annet Peppes Pizza og Fiskebasaren."

Åsa kjente ikke til at det faktisk fantes en bobilhavn i Moss sentrum: -"Jeg visste ikke at det var en bobilhavn i Moss, men det vet jeg jo nå. Jeg synes det har vært et fint opplegg, og vi har fått utforsket litt mer om hva turistene får tilbudt og hva de bidrar med til Moss kommunes økonomi."

Elevene konkluderer med at bobilturismen har vist seg å være et positivt tiltak for å tiltrekke turister til Moss. Beliggenheten og tilbudene i området gjør det enkelt for besøkende å dra nytte av byens fasiliteter. Det er tydelig at Moss kommune har lykkes med å skape en attraktiv ressurs gjennom bobilhavnen i samarbeid med Moss Havn.

Lærer Kristine Bråthen er også fornøyd med samarbeidet: -"Dette prosjektet har gitt elevene en unik mulighet til å undersøke og forstå betydningen av bobilturismen for Moss kommunes økonomi. Gjennom sine undersøkelser har de fått førstehåndsinformasjon fra både aktører i industrien og bobilturistene selv, noe som har bidratt til en bredere forståelse av temaet. Dette vil uten tvil være verdifullt for deres videre utdanning og karriere."

Om Lektor2 prosjektet

Lektor2 tilbyr kompetanseutvikling og økonomisk støtte til ungdomsskoler og videregående skoler som ønsker å involvere fagpersoner fra arbeidslivet i realfagsundervisningen. I samarbeid med Moss havn har derfor Kirkeparken VGS utviklet et inspirerende og læreplan rettede undervisningsopplegg med fokus på anvendelse av realfag.

I tillegg til å skape interesse for og læring i realfag, har Lektor2-ordningen som mål å gi lærerne som deltar økt kunnskap om og kompetanse i det å samarbeid med arbeidslivet om undervisning.

Gjennom tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv bidrar Lektor2-ordningen bidra til å:

  • Stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag
  • Øke elevenes læringsutbytte
  • Øke rekrutteringen til realfagene
  • Øke læreres kunnskap om og kompetanse i samarbeid med arbeidslivet

Les mer: https://www.lektor2.no/