Free cookie consent management tool by TermsFeed

Elektrifiseringsprosjekt med studenter fra Fagskolen Oslo

Elektrifiseringsprosjekt med studenter fra Fagskolen Oslo

Studenter fra Fagskolen Oslo har gjennomført et prosjekt på Moss havn vedrørende ladeinfrastruktur for containertrucker (Reachstackere), inkludert solcelleanlegg og batteriløsning. Prosjektet ble presentert for blant andre Roar Løken, rådgiver i EVR Norge og byggeleder for Moss havn, Espen Vaagland Vik, prosjektingeniør i Elvia samt teknisk sjef i Moss havn, Erik Gressløs.

Bakgrunn og Målsetting

Moss havn har som mål å være en nullutslippshavn innen 2030. Som en del av denne målsettingen har havnen fokusert på å implementere bærekraftige og innovative energiløsninger. Prosjektet fra Fagskolen Oslo er et viktig steg i denne retningen, med fokus på å sikre tilstrekkelig ladeinfrastruktur for de elektriske containertruckene. Studentene har undersøkt forskjellige metoder og produkter som er mest egnet for ladeløsningen. Prosjektet inkluderer en beskrivelse av fire ladere til containertruckene, som forklarer ladeeffekten til hver lader, driftssyklusen til truckene og plasseringen av disse. Videre undersøkes hvordan vindkraft og et solcelleanlegg sammen med en batterikontainer kan være en alternativ løsning for energiproduksjon og energilagring.

Prosjektbeskrivelse

Studentene fra Fagskolen Oslo har i sitt hovedprosjekt arbeidet med å redegjøre for en ladeløsning for Moss havns nye elektriske containertrucker. Prosjektet inkluderer alternative energiproduksjonsmetoder og energilagring, som en del av havnens ambisiøse elektrifiseringsplaner. Prosjektrapporten fra studentene beskriver løsninger for det nye ladeanlegget til de elektriske containertruckene i Moss havn. Løsningene omfatter prosjektering av solcelleanlegg og batterilagringssystemer, samt en analyse av energipriser på høy- og lavspentnettet.

Solcelleanlegg og Batteriløsning

Rapporten drøfter ulike typer solcellepaneler og finner at monokrystallinske solcellepaneler er mest egnet for Moss havn på grunn av deres høye effektivitet og lave refleksjon av sollys. Det planlagte solcelleanlegget skal eventuelt monteres på taket og fasadene til lagerbygget på syd-østsiden av havnen. Når det gjelder batteriløsninger, konkluderer studentene med at litiumjernfosfatbatterier er det beste alternativet for Moss havn. Disse batteriene har lengre levetid og flere ladesykluser enn andre batterityper. Eaton leverer en batterikontainer på 1,5 MWh, som er planlagt brukt for å kompensere for effekttopper.

Veien Videre

Prosjektet fra Fagskolen Oslo representerer et viktig skritt mot å oppnå Moss havns mål om helelektrifisering. Videre arbeid vil inkludere implementering av de foreslåtte løsningene, samt kontinuerlig overvåking og justering for å sikre optimal drift. For mer informasjon om REDII Ports prosjektet, se egen sak. Moss havn ser frem til å fortsette sitt arbeid med bærekraftige energiløsninger, støttet av innovative prosjekter som dette, og håper på å sette en ny standard for fremtidens havner.

Prosjektgruppen består av: Arkadiusz Bas,  Khalid Hasane og Alexander Volden fra Fagskolen Oslo.

Last ned rapporten

REDII Ports Prosjektet

Prosjektet fra studentene supplerer arbeidet Moss havn gjør i REDII Ports prosjektet. REDII Ports (Renewable Energy Development Intelligent Implementation in Ports) er et utviklingsprosjekt delfinansiert av EU gjennom Interreg NorthSea-programmet. Moss havn fungerer som et laboratorium for utprøving av batterilagring som et supplement til energiforsyningen fra strømnettet. Havnesjefen ved Moss havn, Øystein Høsteland Sundby, forklarer at prosjektet vil teste batterikapasiteten for å dekke forbrukstopper og fylle på strøm når forbruket er lavt. Resultatene av dette prosjektet vil vise om en investering i batteriløsninger vil være smart og lønnsom.