Free cookie consent management tool by TermsFeed

Bruk av tre i maritimt miljø

Bruk av tre i maritimt miljø

Moss havn har sammen med NIBIO fått støtte fra Oslofjordfondet for å gjennomføre et forprosjekt med mål å se på nye løsninger for bruk av tre i marint miljø. I sommer igangsettes et prøveprosjekt hvor forskjellige tresorter med forskjellige behandlinger settes ut i Moss Havn og på badebryggene til skjærgårdstjenesten i Moss kommune. Treprøvene skal stå gjennom sommersesongen for å se hvilke resultater de forskjellige behandlingene har på tre i marint miljø.

— Moss Havn ønsker å være en foregangsbedrift på å teste nye metoder for bærekraftig drift. Ved å være med på utviklingen av treprodukter som egner seg i marine miljøer, kan vi ikke bare bidra til å skåne miljøet, men på sikt spare store beløp dersom vi kan finner metoder som får treverket til vare lenger, sier havnesjef, Øystein Høsteland Sundby. I tillegg til Moss Havn bidrar også Skjærgårdstjeneste med gode test-sites legger Sundby til.

Treets egenskaper til å binde opp CO2 gjør at det er et attraktivt og miljøvennlig materiale, sammenlignet med alternativene som ofte er stål og betong. I byggenæringen på land er tre stadig mer populært. Problemet er at det i marine miljøer får stor påkjenning fra både vær, vind og ikke minst kryp som spiser seg inn og ødelegger treverket. Etter hvert som giftstoffer som kreosot og andre helse- og miljøskadelige kjemikalier blir faset ut, er vi nødt til å finne alternativer og det er det dette forskningsprosjektet har som formål å finne ut av.

Det er flere metoder som testes. Alt fra impregnering til varmebehandling til dekke i resirkulerbar plast.

Forsker fra NIBIO, Andreas Treu gleder seg til å komme i gang med prosjektet.

— NIBIO har i mange år forsket på trebeskyttelse og nye metoder for å beskytte treverk i ulike bruksklasser. En utfordrende bruksklasse er i sjøvann. Vi har muligens utviklet en behandlingsform som kan beskytte treverk i maritime miljøer. For å se om dette stemmer, er vi nødt til å teste produktene i riktig miljø opp mot kjente og velbrukte metoder.

— Moss Havn og Skjærgårdstjenesten i Moss kommune har lokasjoner som muliggjør gode testbaser for forskningsmiljøet på Ås. Her kan verdensledende forskere innen trebeskyttelse fra NIBIO få lov til å teste sine løsninger i havneområdet og rundt anleggene til Skjægårdstjenesten i Moss. Her kombineres altså lokal verdensledende vitenskap med lokale forhold som kan skape gode resultater. Dette kan resultere i at vi få til nye løsninger som i fremtiden kan benyttes i hele verden, og bidra til å spare både miljø og penger avslutter Havnesjef, Øystein Høsteland Sundby.

Prosjektet er støttet av Oslofjordfondet, Wopas, Kebony, Accoya, Skjærgårdstjenesten i Moss kommune og Moss Havn. Flere av testområdene vil være i kanalen og på skjærgårdstjenestens badebrygger - steder hvor vanlige folk kan få følge med.