Free cookie consent management tool by TermsFeed

Sjødroneterminalen

Den nye sjødroneterminalen i Moss Havn er en av ASKO sine satsinger på grønn transport og er havn for selvkjørende skip som på en innovativ og svært energieffektiv måte transporterer varer over fjorden.

ASKO satser grønt

Transportåren mellom Moss og Horten frekventeres nå av “Therese” og “Marit” – Askos to nye batteridrevne selvkjørende droneskip, som ble sjøsatt  høsten 2022 under en dåpsseremoni der langrennslegendene Johaug og Bjørgen stilte opp som gudmødre.

Nullutslippsfartøyene, som går i skytteltrafikk mellom Horten og Moss havn, erstatter 1 million veikilometer og redusere klimagassavtrykket til Asko med 5000 tonn CO2 i året. Droneskipene er også autonome som vil si at de er selvkjørende.

– De krysser fjorden med redusert bemanning. Innen to år vil de være fullstendig selvgående, sier Kai Just Olsen som er leder for ASKO Maritime og prosjektet.

Helelektrisk transportkjede

Asko Maritime vil være en ledende aktør innen nullutslippstransport. Just Olsen bemerker at droneskipene bare er et ledd i en større omlegging.  

– Vi bygger en grønn transportkjede. I tillegg til de batterielektriske båtene, vi vil ha batterielektriske terminaltraktorer når de kommer på markedet r. Lastebilene, som trekker trallene mellom lager og havnen, er også helelektriske.

Just Olsen vedkjenner at elektriske omleggingen vil føre til økt belastning på strømnettet. I den pågående energisituasjonen i Norge, er Asko sitt ansvar bevisst.

– Fremover vil bruke mer strøm og vi vil derfor også bidra til produksjonen av strøm. Det er grunnen til at Asko er med i mange vindkraft- og solkraftprosjekter. Vi skal produserer like mye grønn energi som vi bruker.

Ansvarlig aktør

Elektrifisering og automatiseringen av transporten, har også en rekke andre positive ringvirkninger, som vil komme både miljøet og lokale til gode.

– Ettersom vi ikke frakter bil og sjåfør om bord i fergene lenger, kan vi planlegge transporten og ruteplanene slik at vi unngår rushtrafikken i byene. Vi kan kjøre til alle døgnets tider. Dermed vil vi i minkende grad bidra til kødannelser. De elektriske lastebilene våre vil også skape mindre støy når de går gjennom byområdene.

ASKO og NorgesGruppens historie strekker seg helt tilbake til til 1860-tallet, da bondesønnen Johan Johannson etablerte sitt kolonialengrosfirma JOH. JOHANNSON i Christiania.  Fra hovedsakelig operere i Østlandsområdet, forsyner Asko og NorgesGruppen nå hele Norge med matvarer. Just Olsen sier at alle nordmenn fremover skal kunne føle seg trygg på at maten de kjøper i butikken har kommet dit på miljøvennlig vis

– Vi vil at kundene våre skal vite at maten de kjøper i butikken kommer fra en grønn transportkjede.