Free cookie consent management tool by TermsFeed

Fra fattighus til moderne kontorbygg

I 2018 ble det bestemt at kontorlokalene i Moss maritime senter måtte rives og at området skulle brukes til til ASKO sin nye sjødroneterminal. Stengata 1 og 3 var allerede i Moss kommune sitt eie og siden det ikke forelå noen plan for disse var dette en utmerket lokasjon for kontorer og garderober for Moss Havn sine ansatte.‍

Historiske bygg i historiske omgivelser

Stengata 1 og 3 er oppført i første halvdel av 1800-tallet og delvis tidlig på 1900 tallet, de har en lang historie som fattighus, sykehjem og boliger for vanskeligstilte. Bygningene ligger på Værlesanden som er betegnelsen på området nord for Værle- (vade) bukta. Værlesanden forbandt Jeløy og Moss fram til 1855, da kanalen ble gravd ut. I 1841 ble området en del av Moss by.

Historisk var det strandsittere som slo seg ned på Værlesanden. Fra 1600-tallet var det vanlig å dele befolkningen i Moss i to grupper, borgere og strandsittere. Strandsitterne eide ikke jord og leiet grunn for å bygge boliger/håndverksvirksomhet. Mange av strandsitterne hadde yrker tilknyttet sjøen, men ellers fant en blant dem alt fra smeder og skreddere til møllere og kobberslagere.

Utbygging av Værlesanden med de trange gatene og sine trehus skjedde på begynnelsen av 1800-tallet. Værlesanden er et viktig historisk område i Moss og det ble regulert til bevaringsformål i 1999.

Rehabilitering av Stengata 1-3

Med nærhet til havneområdet ønsket Moss havn å etablere kontorene sine her i de gamle husene eid av Moss kommune. De hadde stått ubebodd i mange år og var så nedslitt og forfallent at det var behov en totalrenovering. Husene er vernet og i samråd med Moss Kommunale Eiendomsselskap, arkitekt og byantikvar ble det bestemt at restaureringen skulle skje etter antikvariske retningslinjer.

Dette innebar at restaureringen skulle sikre at de fleste bygningsdelene og bygningsdetaljene ble tatt vare på og at eventuell tilbakeføring ble så korrekt som mulig. Samtidig var det viktig at de ulike bygningsperiodene med sine tidstypiske detaljeringer skulle ivaretas.

Gjennom renoveringsprosessen ble det avdekket gamle farger som nå er benyttet i kontorene. Både fasader og interiør har gjennom årene blitt endret og oppgradert. Den ene delen av Stengata 1, som er den nyeste delen av bygget er satt opp med Mosseblokka. En Betongblokk som ble produsert i området der havnen holder til i dag.

Et bygg for fremtiden

Moss havn har eksistert i over hundre år og har på de lange brillene under opprustingen av de nye lokalene for nye hundrede år. Lokalene har ventilasjon, isolasjon for vær, vind og støy som tilfredsstiller dagens standard, men som har beholdt og løftet frem mange av de 200 år gamle detaljene.

Nye Stengata 1-3 har gitt den lille trehusbebyggelsen på Værlesanden et løft ogvil i forhåpentligvis stå i generasjoner og viderefortelle historien om strandsitterne som først bodde her.