Free cookie consent management tool by TermsFeed

Kanalen

Moss by er grunnlagt på Mosseelva, sammen med fossen og skogene var Moss Havn forutsetningen for at byen vokste fram. På 1600-tallet var havna i Mossesundet. Etter hvert fant man ut av havna måtte komme nærmere verden og Europa, og utgraving av en kanal mellom Moss og Jeløy ble satt i gang.

Byen vokser frem

I 1605 uttrykket Kong Kristian den 4.  at det måtte være en fordel om Værlesanden ble gjennomskåret slik at det ble en sammenhengende seilingsled mellom Værelebukta og Mossesundet. Det tok nesten hundre år før ideen ble løftet frem igjen og enda 150 år til kanalens offisielle åpning i 1856.

Kanalen ble raskt en suksess. Nå hadde industrien raskere tilgang til fjorden, noe som førte til flere nyetableringer i Moss og Mossesundet. Sammen med industrien moderniseres havna, seilskuteproduksjonen på Moss Verft avtar og siste seilskute produsert i Moss, skonnerten "Punctum", seiler gjennom kanalen i 1910.

Stor trafikk

Kanalen ble etter åpningen på 1800-tallet raskt en suksess som førte til flere nyetableringer, blant annet Moss Verft, som ble en viktig del av byens industri. I toppårene passerte mer enn 6000 skip gjennom kanalen.

100 år senere utvidet havna ansvarsområdet fra indre havn med kanalen og ut til Værlebukta, der også Værlepiren ble etablert. Kanalen og utviklingen av havneområdet var starten for det som i dag er Moss Havn.

Fra industri til rekreasjon

Moss Havn driver i dag byens gjestehavn i kanalen og plass for bobiler på Alfabrygga. Begge deler er populære plasser som årlig har flere tusen gjester som overnatter i byen. Bobilhavna er et helårstilbud mens gjestehavna er åpen fra medio april til oktober. De siste årene har begge disse stedene hatt en stor vekst.

I 2021 rehabiliterte Moss Havn bryggene i gjestehavna på kanalens vestside, og det er hyggelig å kunne gi gjestene  et enda bedre tilbud gjennom sommeren. Det siste tilskuddet for turister og byens innbyggere er flytende badstuer som er tilgjengelige på timesbasis.