Faste medlemmer (Politisk valgte): Leder Fred Jørgen Evensen (AP), Nestleder Irene Johansen (AP), Ulf Leirstein (FRP), Gretha Kant (H) og Benedicte Lund (MDG).

Varamedlemmer (Politisk valgte): Anne Lise Gjøstøl (SV), Tomas Colin Archer (AP), Trond Valde (MDG), Sissel Rundblad (H) og Bjørn Angell (KrF).

Ansatt representant: Fast: Stefan Bernås Sundvall Varamedlem: Birger Langset Harveg

Bruker representant med talerett: Fast: Ulf Raab Varamedlem: Biørn Borge

MØTEDATO INNKALLING PROTOKOLL
4. februar Last ned Last ned
11. mars Last ned Last ned
6. mai Last ned Last ned
11. juni Last ned Last ned
2. september Last ned Last ned
21. oktober Last ned Last ned
11. november

For dokumentasjon fra tidligere års møter – ta kontakt med Moss Havn på e-post.