Faste medlemmer (Politisk valgte): Leder Fred Jørgen Evensen (AP), Nestleder Irene Johansen (AP), Ulf Leirstein (FRP), Gretha Kant (H) og Benedicte Lund (MDG).

Varamedlemmer (Politisk valgte): Anne Lise Gjøstøl (SV), Tomas Colin Archer (AP), Trond Valde (MDG), Sissel Rundblad (H) og Bjørn Angell (KrF).

Ansatt representant: Fast: Stefan Bernås Sundvall Varamedlem: Birger Langset Harveg

Bruker representant med talerett: Fast: Ulf Raab Varamedlem: Biørn Borge

MØTEDATO INNKALLING PROTOKOLL
4. februar Last ned Last ned
11. mars Last ned Last ned
6. mai Last ned
11. juni
Møter siste halvår 2018
27. august Last ned Last ned
24. september Last ned Last ned
29. oktober Last ned Last ned
26. november Last ned Last ned