HSE

Moss harbor is one of the country's largest container ports. Inside the port area we run efficient handling of containers and other goods. It is mainly the business community in the Moss region that are customers of Moss harbor and the business that is run here is important for many jobs in the region.

With relatively small areas, it is important that everyone who travels in the area is vigilant and has a high focus on safety. Calls to Moss harbor are made by traffic from international ports. The whole area is so-called ISPS area. Everyone who travels here must relate to both Moss Havn's HSE regulations and the provision that follows from the international ISPS code.

In Moss harbor there is a lot of traffic with heavy cars and trucks - in addition to the use of cranes.

The Port of Moss must have a high degree of security in all operations. We have zero vision related to work accidents and zero vision for violations of laws and regulations.

You who have access to the site must act in line with this, say if someone does not follow up: • Report deviations actively • Show respect • In case of danger or uncertainty - stop work

In the event of an accident or other incident requiring immediate action, life and health should always be prioritized first, then consideration of materials and equipment.

There are 2 defibrillators deployed in the area. One on the container crane and one at the entrance from the ISPS area to the office building (2nd floor).

INSTRUKS FOR BRUK AV VERNEUTSTYR

Innenfor Moss Havn sitt ISPS område er det påbudt med bruk av personlig verneutstyr. Dette er også skiltet ved inngang. Dette innebærer at alle skal minimum bære:

Synbarhetstøy, klasse 2

Det er mye trafikk inne på havneområdet. Synbarhetstøy skal tilfredstille standard EN ISO 20741, synbarhetsklasse 2.

Hjelm

Gjelder ved all ferdsel utenfor bygg og biler/andre kjøretøy. Inne i bygg på havna gjelder egne regler.

Vernesko

Gjelder alle ansatte inne på område. Ansatte på vei til/fra garderober i lagerbygg kan gå uten vernesko. Ansatte og besøkende som er befaringer eller på vei til/fra lokaler på området kan unntas fra krav om vernesko så fremt besøket ikke medfører fare for skader.

Flytevest

Ved arbeider på kaikant skal flytevest benyttes