Free cookie consent management tool by TermsFeed
Moss Havn Logo
Eierdag Moss kommune 2022

Moss Havn gjør det mulig for regionalt næringsliv å flytte gods fra vei til sjø og bane

Styrende dokumenter for havna

Moss havn sin styringsdokumentasjon består blant annet av lover, forskrifter og vedtekter. Særlig gjelder Havne og farvannsloven for oss. Moss havn sin strategiske plan revideres hvert fjerde år og vedtas da av havnestyret. Den strategiske planen gir føringer til foretakets daglige arbeid og utvikling.

Tre av de viktigste strategiske målene er disse:

  • Nullutslipp innen 2030
  • Areal skal prioriteres til sjø-nær aktivitet
  • Vi skal utvikle en kompakt byhavn

Les mer om våre rammebetinglerser og hele vår strategiplan

Kunder av havna

Moss havn sine inntekter kommer utelukkende fra kundene. De betaler for bruken av havna, havnas arealer og havnas tjenester.

Store næringsarealer i Mosseregionen gir etableringer av de største aktørene innenfor lager og logistikk. Dette er aktører som også bringer med seg et betydelig antall arbeidsplasser. Aktørene uttaler selv at det er nærhet til E6 og Moss havn som gjør regionen attraktiv for denne type virksomheter.

Ringvirkninger

Næringslivets avhengighet av sjøen som transportåre stiller naturlig nok krav til havnetilgang. Som skrevet over er havnetilgang viktig for mange etableringer i regionen. Nylig ble det gjennomført en ringvirkningsanalyse som kvantifiserer ringvirkningene av Moss havn. Analysen baserer seg på vitenskapelig metode og er gjennomført på over 30 andre havner i Norge og Danmark.

De kvantifiserte effektene av Moss havn er:

  • Sysselsetting i årsverk: 1.069
  • Omsetning: 2.309 millioner kroner
  • Verdiskapelse: 852 millioner kroner
  • Genererte skatter: 100 millioner kroner

Du kan lese hele analysen her

Innlandshavn

Resultatet av redusert areal på grunn av Bane NOR sin utbygging i Moss og et særlig behov fra Europris ved etablering av sitt lager i Moss, ble Norges første innlandshavn åpnet i april 2018. Aktiviteten på innlandshavna faller inn under kategorien «som ikke trenger å være sjø-nært», og innlandshavnkonseptet er derfor nå en naturlig del av havneutviklingen sett opp mot prioriteringer gitt i strategisk plan.

Norges første innlandshavn har fått mye oppmerksomhet, samtidig er den en viktig forutsetning for utvikling av Moss havn og tilhørende næringsliv.  Konseptet innlandshavn er i utvikling og det gjøres nå vurderinger fra Moss havn sin side på muligheter for å etablere en innlandshavn også i Vestby. Den bør kunne kobles til Moss havn med en togpendel i fremtiden.

Nye lokaler i 2021

De tidligere lokalene til Moss havn var modne for fullstendig rehabilitering. Etter å ha gjort sin innsats fra 1975 var de slitne, umoderne og hadde høyt energiforbruk. I 2020 ble det signert avtale med ASKO for etablering av dronehavn i Moss. Dette var en god timing for å også etablere kontorer og garderober i nye fasiliteter.
Våre nye lokaler er i ærverdige bygninger i Stengata 1. Det har vært en omfattende rehabiliteringsprosess hvor delvis vernede bygninger har gått fra å være falleferdige til å bli topp moderne lokaler.

Du kan også lese mer om hele prosjekter her

Dronehavn åpner nå i 2022

I august 2022 er dronehavn med sjødroner et faktum. Hit kommer verdens første batterielektriske autonome sjødroner. De har base i Moss og skal seile over fjorden til Horten med last fremover.

Droneprosjektet er en verdensnyhet som kommer i Moss. Prosjektet omhandler også batterielektriske terminaltraktorer og batterielektriske lastebiler. Hele prosjektet er nullutslipp og det bidrar på flere områder for Moss havn mot å bli nullutslipp innen 2030.

Prosjektet har utviklet mye ny teknologi – alt dette basert på aktivitet som ASKO har i Mosseregionen.

Elektrifisering av Moss havn – bidrar også til redusert støy

Nullutslipp innen 2030 går gjennom elektrifisering. Utviklingen på dette området går fort og vi i Moss havn er relativt sikre på at vi skal nå vårt mål i god tid før 2030.

Som du allerede har lest bidrar sjødroneprosjektet med verdensledende utvikling av utstyr og teknologi som bidrar til nullutslippsløsninger. I tillegg er det gjort mye de siste årene for å elektrifisere i alle ledd i Moss havn. Her nevnes elektriske sykler, biler, landstrøm til skip, lademuligheter for ansatte og siste skudd på stammen er elektrisk hjullaster.

Vi stopper ikke her: Før jul får vi levert en elektrisk arbeidsbåt og til sommeren 2023 skal de første elektriske reach-stackerne (de tyngste truckene) være på plass i Moss havn.

Elektrifiseringen bidrar i stor grad også til å redusere støy. Redusert støy og nullutslipp er noe av kjernen i utviklingen av en kompakt byhavn.
Vårt arbeid med nye konsepter og miljøvennlige løsninger ga oss Klima Østfoldprisen i 2021

Du kan lese mer her

Vår rolle som havnemyndighet

Gjennom vedtektene er Moss havn KF delegert det ansvar og den myndighet som kommunen er tillagt etter havne – og farvannsloven. Det betyr at vi skal fremme sjøtransport som transportform og legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann.

Alle tiltak i sjø, fjerning av farledshindre og regulering av fart for fritidsfartøy i kommunens sjøområde er vårt ansvar. Ny fartsforskrift ble nylig vedtatt og denne regulerer farten for fritidsfartøy til 5 knop 100 meter fra land.

Du kan lese mer her

Gjestehavn og bobilhavn

I kanalen og på Alfabrygga (Jeløysiden) driver Moss havn gjestehavn og bobilhavn. Dette er to populære tilbud som gir besøkende til Moss attraktive fasiliteter for de som kommer med båt eller bobil. Årlig bringer dette et sted mellom 5-10.000 gjester hit til byen. Gjester som koser seg i Moss og som bruker serveringssteder og butikker i byen.

Les mer om tilbudet her

Resultater fra 2021

41
,
4
M
Omsetning
10
,
7
M
Resultat
62
.
645
Antall TEU
384
.
302
Tonnasje gods

Årsrapport for 2021

Trykk på lenken under for å se vår årsrapport for 2021 med blant annet årsregnskap, styrets årsberetning og uavhengig revisors beretning.

Se årsrapport