Free cookie consent management tool by TermsFeed
Moss Havn Logo
Besøk av Transport og kommunikasjonskomiteen - 6. november 2023

Ny teknologi, nye løsninger og nullutslipp i hele logistikk-kjeden flytter gods fra vei til sjø og skaper bærekraftig konkurransekraft i Moss havn

Velkommen til Moss havn

Moss havn er blant landets tre største containerhavner, er havn for verdens første helelektriske autonome sjødroner og åpnet i 2018 Norges første innlandshavn.

Elektrifisering av skip, håndtering av gods i havn og transport inn/ut av havn gjør at transporten blir nullutslipp, bærekraftig og attraktiv i Mosseregionen.

Bruk tre og et halvt minutt på å se gjennom filmen her og lære mer om akkurat dette.

Videre på siden kan du lære mer om Moss havn og mye av det spennende så skjer hos oss.

Kunder av havna

Det er sammen med kundene de beste løsningene kommer til. I Mosseregionen skapes synergier for havn og kunder gjennom gode løsninger som brukes av flere.

"Velfungerende havn" - "sentral plassering" - "konstant utvikling" - "ny teknologi" - "nullutslipp løsninger"

Disse ordene bruker kundene våre når de beskriver fordelene de har i regionen vår.

Ringvirkninger

Havnetilgang er viktig for mange næringsaktører. Her skaper tilgang på havneinfrastruktur betydelige ringvirkninger i form av arbeidsplasser og verdiskapning.

På filmen forteller Pål Christian Andersen om synergier og ringvirkninger som følger Europris sin etablering av sentrallager i Moss i 2019.

I 2022 gjennomførte Moss havn en ringvirkningsanalyse. Her kvantifiseres blant annet ringvirkningene i sysselsetting til 1.069 årsverk.

Du kan lese hele analysen her

Innlandshavn

Norges første innlandshavn ble åpnet i 2018 - høytidelig av samferdselsministeren den gang.

Med innlandshavn avlaster Moss havn arealet i sjøhavna for aktivitet som ikke må være sjønær. Samtidig har sentrale kunder havna vegg-i-vegg med sin øvrige virksomhet.

Med planlagt og elektrisk trekking av containere til og fra innlandshavna utnyttes kapasitet på øvrig infrastruktur mer optimalt. Dette er både miljøvennlig og kundevennlig.

For Moss havn og Mosseregionen er innlandshavna en vinn-vinn løsning som danner grunnlag for effektivitet og videre utvikling

Les mer og se film om innlandshavna her

Dronehavn

Dronehavna i Moss ble åpnet i 2022. Her seiler verdens første batterielektriske sjødroner over fjorden til Horten med last fra ASKO og andre lokale aktører.

Sjødroneprosjektet har utviklet verdensledende utstyr og teknologi som bidrar til nullutslippsløsninger.

Konseptet videreutvikles av ASKO for transport mellom Bodø - Tromsø. Dette gir mulighet for nullutslipp transportkjede fra sør til nord i landet. Disse nye skipene håper vi på sikt kan betjene nye ruter til Moss havn også.

Elektrifisering av Moss havn

Gjennom elektrifisering skal Moss havn blir nullutslipp - senest innen 2030.

Det er gjort mye de siste årene for å elektrifisere i alle ledd i Moss havn. Her nevnes elektriske biler, maskiner, landstrøm til skip og siste skudd på stammen er elektrisk arbeidsbåt.

Elektrifiseringen reduserer også støy. Redusert støy og nullutslipp er noe av kjernen i utviklingen av en kompakt byhavn.

I 2023 har også elektrisk trekking av traller og containere inn og ut av Moss havn satt fart. En stadig større del av lasten fraktes nå nullutslipp mellom havn og kunder i Mosseregionen.

Resultater fra 2022

36
,
4
M
Omsetning
5
,
3
M
Resultat
67
.
133
TEU Lo-Lo
1
.
166
TEU Ro-Ro
373
.
613
Tonnasje gods

Årsrapport for 2022

Trykk på lenken under for å se vår årsrapport for 2022 med blant annet årsregnskap, styrets årsberetning og uavhengig revisors beretning.

Se årsrapport