Moss Havn på Miljøfestivalen i Moss

Moss Havn var en av flere som deltok på historiens første miljøfestival i Moss.

- Det er viktig for Moss Havn å være representert og støtte slike arrangementer, forteller havnesjef Øystein Høsteland Sundby.

Miljøfestivalen fant sted ved kanalen i Moss, og var åpen for alle som ville delta. Målet for festivalen er å lære til befolkningen i Moss om hvordan man kan ta vare på miljøet og leve grønnere. Det var flere bedrifter og forretninger som hadde stands, inkludert Moss Havn.

- Moss Havn er en havn med stort fokus på miljøtiltak, og derfor var dette en arena som var fin å delta på. Ikke minst er denne festivalen viktig for byen Moss, forteller havnesjefen.

Miljøfestivalen hadde deltakere i alle aldre og var en stor suksess, både for de som representerte bedrifter og forretninger samt de som deltok. Ordfører Hanne Tollerud holdt tale hvor hun presiserte at denne festivalen var et godt eksempel på samarbeid for å gjøre Moss grønnere og mer miljøvennlig.