International Ship and Port Facility Security

ISPS – International Ship and Port Facility Security Formålet er å hindre trusler og angrep mot havneanlegg og skip.

Det er tre fastsatte sikringsnivåer innenfor ISPS-koden: Sikringsnivå 1 – normal drift Sikringsnivå 2 Sikringsnivå 3

Ved innføring av sikringsnivå 2 og 3 vil det bli gitt egen informasjon om skjerpede krav.

ISPS: ID kort

For å forebygge uønskede hendelser gjelder en del bestemmelser som du må forholde deg til. Dette er de viktigste:

• Alle personer og kjøretøy som er inne på ISPS-området skal være registrert. • Kjøretøy skal ha tillatelse liggende i frontrute og personell skal bære ID-kort synlig. • Alle adgangskort er personlige – de må ikke overdras til andre. • Biler og personell uten adgangskort skal ikke gis adgang til Moss Havn. • Parkering skal kun skje på anvist plass.

Eksempel på kort:    
ISPS: ID kort ID-kort2 ID-kort3

ISPS: årvåkenhet

Alle som lovlig er inne på ISPS –området er en viktig del av vår beredskap - det er et spesielt krav om årvåkenhet for deg. De mest opplagte truslene mot oss er; tyveri, blindpassasjerer, smugling, sabotasje, terror/andre villede handlinger. For å forebygge slike handlinger er de viktig at alt sikringsutstyr er i orden, at kun skip med IMO-nummer ligger til kai og at kun registrerte biler og personell ferdes på området.

Dersom du ser noe i strid med dette plikter du å melde fra til vakta ved inngangen eller ISPS-ansvarlig på tlf:

915 45 388

Innholdet på denne siden gir en oppsummering av de viktigste forholdene ved Moss havn. Dersom du har ytterliggere spørsmål, ta kontakt med ISPS-ansvarlig i Moss Havn KF.

For å få fast eller midlertidig adgangskort eller kjøretillatelse skal det signeres på at innholdet på denne siden er lest og forstått.

HMS- og ISPS egenerklæringsskjema fås av din oppdragsgiver, leverandør ved Moss havn. De må melde deg inn og du må klareres før adgang til havnen gis.

Adferdsel i strid med ISPS-, og HMS-krav i Moss Havn kan føre til at adgang nektes og utstedt adgangskort blir inndratt. Takk for at du bidrar til at Moss Havn blir en sikker og trygg havn for kunder, ansatte, samarbeidspartnere og leverandører som ferdes inne på havneområdet!